W tym roku ośmioro absolwentów Politechniki Krakowskiej dołączyło do 264 laureatów wyróżnionych przez Stowarzyszenie Wychowanków PK wpisem do Złotej Księgi Wychowanków. Uroczystość odbyła się w ramach inauguracji nowego roku akademickiego, 2 października.

 

Złota Księga Wychowanków Politechniki Krakowskiej istnieje od 1998 roku. Wpis do niej jest szczególnym uhonorowaniem wychowanków uczelni, którzy osiągnęli znaczącą pozycję w życiu zawodowym, społecznym lub publicznym, odczuwają emocjonalną więź z Alma Mater.

 

Podczas tegorocznej 17. edycji, wpisem do Złotej Księgi Wychowanków PK zostali wyróżnieni:

 

Bożena Czynciel (Wydział Budownictwa Lądowego*). Umiejętności inżynierskie i solidne fundamenty wiedzy zdobyte podczas studiów wykorzystywała i wykorzystuje podejmując swoje życiowe i zawodowe wyzwania. Wprowadziła markę „Sephora” na rynek polski. Stworzyła sieć perfumerii w Polsce i organizowała otwarcie perfumerii w Moskwie i Pradze.

 

Zbieg okoliczności życiowych spowodował, iż otworzyła w Krakowie winiarnię-restaurację „Klimaty Południa”. W działalności wykorzystuje swoje zamiłowanie do win oraz ogromną wiedzę z tego zakresu. Stworzyła jedno z pierwszych miejsc w Krakowie, gdzie edukuje się klientów, czym jest wino i jak wpływa na nasz styl życia. Na wieczory degustacyjne zaprasza najlepszych ekspertów i winiarzy. Jest sędzią podczas konkursów winiarskich w kraju i za granicą.

 

Andrzej Feil (Wydział Budownictwa Lądowego*). Swoją edukację na Politechnice, a następnie karierę zawodową związał z branżą torową, w której jest cenionym specjalistą. Pierwsze lata pracy spędził w przedsiębiorstwach państwowych związanych z koleją, dochodząc do wysokich stanowisk kierowniczych. W roku 2001 rozpoczął działalność na własny rachunek. Do roku 2006 prowadził Biuro Projektowe i Geodezyjno-Kartograficzne GEO-TOR, a od 2006 r. do chwili obecnej prowadzi Firmę Projektowo-Usługową FEAN-Projekt.

 

Jest rzeczoznawcą w zakresie specjalności nawierzchnie kolei miejskich. Ma uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: linie, węzły, stacje kolejowe. Jest współtwórcą dwóch wynalazków - za jeden z nich otrzymał nagrodę II stopnia ministra ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa.

 

Jerzy Gottfried (Wydział Architektury). Absolwent Politechniki Krakowskiej z roku 1949. Z zawodu architekt. W roku bieżącym obchodził benefis twórczości zorganizowany przez Bibliotekę Śląską w ramach „Portretów architektów Śląska”. W latach 1949-1990 był kierownikiem pracowni i głównym projektantem w Biurze Projektów Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt”. Przez 7 lat pełnił funkcję głównego projektanta w Pracowni Sztuk Plastycznych i Pracowni Usług Architektonicznych w Katowicach.

 

Członek rad technicznych i naukowych przy Wojewódzkiej Radzie Narodowej, Ośrodku Postępu Technicznego, Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Rzeczoznawca ds. architektury użyteczności publicznej. Sędzia konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich.

 

Janusz Komurkiewicz (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej). Pracę w firmie Fakro rozpoczął w 1994 r., trzy lata po rozpoczęciu działalności firmy, jako kierownik Działu Promocji i Reklamy. Dzięki jego zaangażowaniu stworzony został Dział Marketingu, którym do dzisiaj, zarządza pełniąc funkcję dyrektora oraz członka Zarządu. Od 2008 r. pełni funkcję prezesa Zarządu Związku Producentów, Dostawców i Dystrybutorów „Polskie Okna i Drzwi”. W bieżącym roku otrzymał tytuł „Eksperta Stolarki Budowlanej 2014” przyznany przez dziennikarzy branżowych w czasie Kongresu Stolarki Polskiej.

 

Prywatnie zapalony narciarz i żeglarz. W ramach marketingowej działalności firmy Fakro jest organizatorem m.in. Narciarskich Mistrzostw Polski Branży Budowlanej oraz Narciarskich Mistrzostw Świata Dekarzy na stokach Jaworzyny Krynickiej, a także Mistrzostw Polski Branży Budowlanej w Żeglarstwie Morskim w Chorwacji.

 

Wiesław Niedziela (Wydział Budownictwa Lądowego*). Pracę zawodową rozpoczął na PKP Krakowie w 1971 r. Tam przebył drogę od toromistrza, poprzez zastępcę naczelnika oddziału drogowego do starszego kontrolera służby drogowej. W roku 1988 wyjechał jako inżynier/kierownik robót na roczny kontrakt związany z budową linii kolejowej w Egipcie.

 

W roku 1989 otworzył własną firmę pod nazwą Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK, której został jedynym właścicielem i prezesem zarządu. Firma zajmuje się budową i modernizacją dróg kolejowych i tramwajowych wraz z infrastrukturą i jest dziś jedną z największych firm wykonawczych na rynku tramwajowym. Corocznie zdobywa wyróżnienia i nagrody, m.in. Solidna Firma, Gazela Biznesu, Nagroda Gospodarcza Małopolski, Diament Forbesa. Wiesław Niedziela w roku 2013 został przez „Puls Biznesu” zaliczony do 500 najlepiej zarządzających menedżerów w Polsce.

 

W roku 2013 wraz z trzema wspólnikami powołał spółkę ELTRAM. Firma zajmuje się przebudowami i modernizacjami sieci trakcyjnych i sterowaniem zwrotnic.

 

Janusz Ogiegło (Wydział Budownictwa Lądowego*). W latach 1978-1987 pracował na Politechnice Krakowskiej. W latach 1994-2002 pełnił przez dwie kadencje funkcję prezydenta miasta Jastrzębie-Zdrój. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach.

 

W ramach działalności samorządowej był członkiem Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach, przewodniczącym Komisji Gospodarki Przestrzennej oraz wiceprzewodniczącym Komisji Kultury i Sportu.

 

Tomasz Pałasiński (Wydział Budownictwa Lądowego*). W latach 1995-2002 pracował jako kierownik budowy w firmie Budostal 5. Od września 2002 r. pracuje w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie. Rozpoczął pracę jako starszy specjalista w wydziale mostów, po czym został kierownikiem projektów w wydziale inwestycji, zastępcą dyrektora oddziału ds. realizacji inwestycji, a od 2014 r. pełni funkcję dyrektora oddziału GDDKiA w Krakowie.

 

Uczestniczył w budowie wielu obiektów w Małopolsce. Ma uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 

Lech Sobieszek (Wydział Inżynierii Lądowej). Pracę zawodową rozpoczął w 1980 r. Od 1991 r. jest właścicielem biura projektowo-konstrukcyjnego - Firma Konstrukcyjna Lech Sobieszek, która zatrudnia kilkunastu projektantów konstrukcji. W roku 2001 został Państwowym Rzeczoznawcą Budowlanym w zakresie konstrukcji.

 

Główne obszary działalności firmy to obiekty zabytkowe i obiekty komunalne. Jest wysoko cenionym w świecie konserwatorów, specjalistą konstruktorem, który dzięki swojemu doświadczeniu uratował wiele zabytkowych obiektów w Polsce i za granicą.   

 

W swoim dorobku zawodowym ma wiele projektów renowacji obiektów zabytkowych, m.in.: Pałac Krzysztofory, Collegium Novum UJ, kościół św. Mikołaja w Krakowie, budynek Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Bielska Starówka, baraki w byłym obozie Auschwitz-Birkenau, obiekty w Zamościu.

 

W 2013 r. otrzymał nagrodę przyznawaną przez International Repair Institute z siedzibą w Chicago - „Award of Excellence” za rekonstrukcję kościoła św. Mikołaja w Krakowie.

 

 

* W 1987 r. Wydział Budownictwa Lądowego zmienił nazwę na Wydział Inżynierii Lądowej.

 

Zobacz w fotogalerii serwisu: Wpis do Złotej Księgi Wychowanków PK - 17. edycja.