Politechnika Krakowska i województwo małopolskie będą wspólnie przeciwdziałać zanieczyszczeniu powietrza w Małopolsce. Porozumienie o współpracy w projektach służących zmniejszeniu emisji spalin podpisali dziekan Wydziału Mechanicznego PK prof. Leszek Wojnar oraz marszałkowie Małopolski Marek Sowa i Wojciech Kozak.


Współpraca pozwoli na identyfikację najważniejszych działań, które umożliwią ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych i opracowanie koncepcji likwidacji ich źródeł.


Naukowcy PK będą uczestniczyć w prowadzeniu analiz udziału źródeł emisji spalin w stężeniach zanieczyszczeń, co posłuży m.in. do aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Będą także - w ramach wspólnych projektów edukacyjnych - służyć wiedzą naukową, inżynieryjną i techniczną o ryzykach związanych z zanieczyszczeniem powietrza i o sposobach przeciwdziałania temu problemowi.


Jedną ze wspólnych inicjatyw o charakterze edukacyjnym była wrześniowa akcja dla Małopolan - bezpłatnego badania składu spalin samochodowych przez ekspertów z Politechniki Krakowskiej.


Współpraca służyć też będzie nawiązywaniu kontaktów z zagranicznymi jednostkami badawczymi, zajmującymi się zagadnieniem emisji spalin.


W realizacji porozumienia uczestniczyć będą Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Wydziału Mechanicznego PK oraz Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.