Z okazji inauguracji roku akademickiego 2015/2016 na Politechnice Krakowskiej

gratulacje i życzenia nadesłali:

 

 

ANDRZEJ DUDA - prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

EWA KOPACZ - prezes rady ministrów

JANUSZ PIECHOCIŃSKI - wiceprezes Rady Ministrów, minister gospodarki

LENA KOLARSKA-BOBIŃSKA - minister nauki i szkolnictwa wyższego

WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ - minister pracy i polityki społecznej

MAREK SAWICKI - minister rolnictwa i rozwoju wsi

MAGDALENA KOBOS - dyrektor Biura Komunikacji Społecznej w Ministerstwie Skarbu Państwa (w imieniu ministra Andrzeja Czerwińskiego)

MAREK SOWA - marszałek województwa małopolskiego

WOJCIECH RADOMSKI - przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

 

 

Ponadto życzenia przesłali:

 

MARIAN  CYCOŃ - poseł na sejm RP

prof. KAZIMIERZ WIATR - senator RP

ANDRZEJ TOMBIŃSKI - konsul honorowy Austrii

prof. RICHARD E. ALLSOP

prof. VALENTIN SZARNIN

prof. dr hab. WIESŁAW  BANYŚ - przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

prof. dr hab. inż. TADEUSZ WIĘCKOWSKI - przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, rektor Politechniki Wrocławskiej

prof. dr hab. inż. RYSZARD BARCIK - rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

prof. dr hab. inż. TADEUSZ BOHDAL - rektor Politechniki Koszalińskiej

nadbryg. RYSZARD DĄBROWA - rektor-komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

prof. dr hab. RYSZARD GÓRECKI - rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

prof. dr hab. PIOTR  JĘDRZEJOWICZ - rektor Akademii Morskiej w Gdyni

prof. dr hab. inż. TOMASZ ŁODYGOWSKI - rektor Politechniki Poznańskiej

prof. dr hab. MARIA NOWICKA-SKOWRON - rektor Politechniki Częstochowskiej

prof. dr hab. inż. MAREK ORKISZ - rektor Politechniki Rzeszowskiej

doc. dr KRZYSZTOF REJMAN - rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu

prof. dr hab. TOMASZ SZAPIRO - rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

prof. dr hab. inż. MAREK TUKIENDORF - rektor Politechniki Opolskiej

prof. dr hab. inż. ZBIGNIEW ŁUKASIK - rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

prof. dr hab. TADEUSZ SŁOMKA - rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

ks. prof. dr hab. JÓZEF BREMER sj - rektor Akademii „Ignatianum„” w Krakowie

prof. dr hab. WITOLD STANKOWSKI - rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu

dr hab. inż. MARIUSZ CYGNAR, prof. PWSZ - rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

DONGCHUL SON - rektor Kyungpook National University

Prof. ANGELA MARIA PAIVA CRUZ - rektor Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte

PAOLO DEL BIANCO - president Romualdo Del Bianco Foundation

MARIAN BŁACHUT - burmistrz Czechowic-Dziedzic

DARIUSZ SKROBOL - burmistrz Pszczyny

KAROL GÓRSKI - starosta gorlicki

JAN PĄCZEK - starosta przemyski

ROBERT CHOMA - prezydent Przemyśla

MARIUSZ PYRCZ - zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie

JAN  KOSIEDOWSKI - prezes Biura Projektów Budownictwa Komunalnego SA w Gdańsku

TADEUSZ DONOCIK - prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

TADEUSZ ADAM PILAT - prezydent honorowy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, prezes honorowy organizacji polonijnych w Szwecji

prof. dr hab. inż. JAN SZARLIŃSKI

 

Za wszystkie gratulacje i życzenia serdecznie dziękujemy!