Absolwentki Politechniki Krakowskiej, Karolina Porada, Weronika Galcak i Anna Szewczyk-Świątek zostały laureatkami nagrody głównej w 4. edycji ogólnopolskiego konkursu dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych - „Revitare 2015”.

 

 

Wręczenie nagród odbyło się podczas otwarcia IX Międzynarodowej Konferencji "Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych" (Chorzów-Zabrze, 6-8 października 2015 r.), zorganizowanej przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach i Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach. Laureaci nagród głównych zaprezentowali swoje prace w trakcie sesji tematycznych konferencji.

 

Konkurs „Revitare 2015” adresowany był do studentów i absolwentów (z lat 2011-2014) uczelni wyższych oraz młodych pracowników nauki (do 35 lat, maksymalnie 2 lata po uzyskaniu stopnia doktora) podejmujących w pracach naukowych i badawczych problematykę rewitalizacji terenów zdegradowanych w aspekcie przyrodniczo-krajobrazowym, technologicznym, projektowo-planistycznym, ekonomiczno-prawnym oraz społecznym.

 

W konkursie uczestniczyli studenci oraz doktoranci z 16 uczelni. Ośmioosobowe jury pod przewodnictwem dr. hab. Adama Rostańskiego, prof. UŚ, przyznało 5 nagród głównych oraz 5 wyróżnień.

 

Nagrodzone prace absolwentek PK to: „Projekt scalenia Starego Podgórza i Zabłocia w Krakowie” (Karolina Porada i Weronika Galcak) oraz „Metody wstępnej odnowy niejednoznacznego estetycznie środowiska przemysłowego” (Anna Szewczyk-Świątek).

 

Więcej o konkursie „Revitare” na stronie internetowej: www.revitare-conf.pl/revitare

 

 

 

więcej wiadomości