Drukuj

W piątek, 9 października minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński podpisał z władzami trzech krakowskich uczelni umowę powołującą do życia „Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki SA”.

 

Celem spółki jest stworzenie w Krakowie przestrzeni dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Laboratorium będzie nie tylko miejscem, w którym stosowane będą nowoczesne technologie, ale przede wszystkim miejscem, w którym te technologie będą tworzone.

 

Sygnatariuszami umowy są minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński oraz prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka i rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady.

 

Projekt KRK NH2 tworzy przestrzeń dla rozwoju innowacyjnej gospodarki, będącej nie tylko miejscem, w którym swe praktyczne zastosowanie znajdą najnowocześniejsze technologie, ale także miejscem, w którym technologie te będą kreowane. Efekt ten zostanie osiągnięty w ścisłej i wielowymiarowej współpracy środowiska akademickiego z przedsiębiorcami zainteresowanymi współtworzeniem nieszablonowych rozwiązań, które w dalszej kolejności będą mogły znaleźć swe gospodarcze zastosowanie.

 

Głównym zadaniem przedsięwzięcia jest przekształcenie terenu poprzemysłowego w spójnie zagospodarowane miejsce będące inkubatorem polskiej myśli technologicznej oraz miejscem, w którym innowacyjne rozwiązania technologiczne będą mogły zostać zastosowane w praktyce.

 

Utworzenie Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki SA to kluczowe wydarzenie dla przekształcenia terenów poprzemysłowych przekazanych Skarbowi Państwa przez ArcellorMittal Poland. Dotychczas na tych terenach zainicjowano już działania zmierzające do powstania Centrum Kreatywności i Dizajnu oraz Centrum Konserwacji i Magazynowania.

 

Wszystkie wymienione inicjatywy mają za cel przywrócenie tkance miejskiej zrewitalizowanych, nowoczesnych i atrakcyjnych terenów, które w skali europejskiej będą stanowić o atrakcyjności całego regionu. Dziś nowoczesna gospodarka opiera się przede wszystkim na innowacyjności i zasobach intelektualnych, a Kraków i Nowa Huta spełniają te wymogi.