Zespół naukowców z Politechniki Krakowskiej znalazł się wśród tegorocznych laureatów Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

12 października, podczas gali w Pałacu Prymasowskim w Warszawie, uhonorowani zostali najwybitniejsi badacze, odkrywcy nowych technologii, autorzy istotnych teorii i dzieł naukowych. Laureaci odebrali statuetki z rąk minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej.


Nagrodę zespołową w kategorii osiągnięcia dydaktyczne otrzymało ośmiu pracowników Politechniki Krakowskiej: dr hab. inż. Janusz Mikuła, dr hab. inż. Andrzej Sobczyk, dr inż. Stanisław Kuciel, dr inż. Piotr Kucybała, dr inż. Janusz Pobędza, dr inż. Wacław Ptak, mgr inż. Artur Guzowski i mgr inż. Michał Łach. Wszyscy z Wydziału Mechanicznego PK.


Wyróżnienie zostało przyznane za opracowanie innowacyjnych narzędzi mobilnych wspomagających proces kształcenia, w postaci zdalnie sterowanych stanowisk laboratoryjnych, oprogramowania dydaktycznego, nowatorskich materiałów dydaktycznych, w tym podręczników oraz programów studiów sformułowanych we współpracy z przemysłem i dopasowanych do potrzeb rynku pracy.


Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki), za wybitne osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku naukowego oraz za osiągnięcia organizacyjne.


Kandydatów do Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgłaszają rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, organizacje pozarządowe działające na rzecz nauki oraz prezes i poszczególne komitety Polskiej Akademii Nauk.

 

 

 

Zobacz także:

 

Ministerialne stypendia dla naukowców z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

List Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na początek roku akademickiego 2015/16