Drukuj


Aktualne ogłoszenia o przetargach i wynikach postępowań


Zapytania ofertowe o wartości do 30 000 euro netto i informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Plan postępowań na 2021 r.
 
 
Wstępne ogłoszenie informacyjne - sprzęt komputerowy