Tegorocznymi kawalerami Medalu Honorowego Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira zostały dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec oraz dr inż. Bożena Tyliszczak z Politechniki Krakowskiej.

 

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów od roku 1999 przyznaje Medal Honorowy osobom szczególnie zasłużonym dla ruchu innowacji.

 

Uroczyste wręczenie Medalu odbyło się 14 października 2015 r. na XVI Spotkaniu - Seminarium Kawalerów Medalu Honorowego SPWiR im. Tadeusza Sendzimira, podczas 9. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków - IWIS 2015 w Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

 

Do chwili obecnej Honorowe Medale SPWiR im. Tadeusza Sendzimira otrzymało ponad dwustu wynalazców i osób zasłużonych dla ruchu innowacji oraz ponad trzydzieści innowacyjnych instytucji i podmiotów gospodarczych.

 

 

Zobacz również:

 

Nagrody na Taipei International Invention Show 2015

 

Ministerialne stypendia dla naukowców z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej