Uroczystym spotkaniem byłych i obecnych pracowników z władzami uczelni (na zdjęciu / fot. Jan Zych), 13 października br. Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej rozpoczęło obchody 45-lecia swojej działalności.

 

 

 

Pracownicy CPiP spotkali się m.in. z rektorem PK prof. Kazimierzem Furtakiem i prorektorem ds. kształcenia i współpracy z zagranicą prof. Dariuszem Bogdałem. W spotkaniu wzięli udział byli kierownicy Centrum*: prof. Andrzej Samek, mgr Jacek Janiszewski i dr inż. Władysława Maria Francuz oraz rektor PK w latach 1996-2002 i były przewodniczący Rady Programowej CPiP - prof. Kazimierz Flaga.

 

Prowadzący spotkanie, obecny dyrektor CPiP dr Marian Piekarski przypomniał historię Centrum, przedstawił jego misję, strukturę oraz kadrę. Zaprezentował bogatą ofertę edukacyjną, wychowawczą i artystyczną jednostki skierowaną do społeczności akademickiej, środowiska regionalnego i ogólnopolskiego.

 

Dr Piekarski podkreślił dostosowanie CPiP do aktualnych potrzeb i wyzwań rynku pracy, wysoki poziom i efektywność form kształcenia i doskonalenia zawodowego, a przede wszystkim osiągnięcia Centrum w realizacji idei humanizacji kształcenia technicznego. Wskazał na formy aktywnej współpracy merytorycznej i programowo-organizacyjnej z instytucjami rynku pracy i samorządem lokalnym (np. Targi Edukacyjne - Festiwal Zawodów i Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego).

 

Dyrektor CPiP mówił także o planach rozwoju jednostki na lata 2015-2020, kładąc szczególny nacisk na poszerzenie tematycznej oferty modułów humanistycznych dla studentów wszystkich wydziałów PK. Zapowiedział kontynuację dotychczasowej współpracy w projektach i programach oraz podjęcie nowych, jak np. opracowanie i wdrożenie programu dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej pt. „Politechnika Młodego Inżyniera” czy budowa Wojewódzkiego Systemu Doradztwa Zawodowego, w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

 

Obchody 45-lecia Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej zakończy sesja jubileuszowa, 17 grudnia br.

 

 

* We wrześniu 1970 r. na Politechnice Krakowskiej powołano Zakład Nowych Technik Nauczania, który prowadził samodzielną działalność dydaktyczną, przygotowującą pracowników naukowych do kształceniu studentów. W roku 1986 przy Zakładzie powołano Studium Pedagogiczne dla studentów, a później asystentów i absolwentów. W 1990 roku przekształcono Zakład Nowych Technik Nauczania w Uczelniane Studium Pedagogiki i Psychologii, które w 1999 r. otrzymało nazwę Centrum Pedagogiki i Psychologii.