Dr inż. Przemysław Jodłowski z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej został jednym z laureatów ogólnopolskiego konkursu programu „Lider”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


Projekt dr. Jodłowskiego „Nowoczesne rozwiązania technologiczne dedykowane do usuwania zanieczyszczeń z silników i turbin biogazowych. Strukturalny konwerter katalityczny LZO i NOx” dotyczy opracowania wysokowydajnego konwertera katalitycznego, który będzie mógł być z powodzeniem wykorzystywany w obszarze energetyki i przetwórstwa paliw.


Dr inż. Przemysław Jodłowski (na zdjęciu / fot. dr inż. Roman Jędrzejczyk) jest pracownikiem Katedry Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej (WIiTCh). Dla swojego projektu, naukowiec z Politechniki Krakowskiej uzyskał w programie maksymalne finansowanie - 1 200 000 zł. Sukces w konkursie oznacza nie tylko wsparcie finansowe, ale także możliwość stworzenia i zarządzania własnym zespołem.


„Potrzebujemy młodych liderów ze świata nauki, którzy w dobie globalnej konkurencji będą swym działaniem inspirować innych. Kluczowe jest przy tym zacieśnianie więzi pomiędzy nauką a biznesem i pokazanie korzyści, jakie płyną z ich współpracy. Młodzi naukowcy wyróżnieni w programie Lider mogą stać się wzorem do naśladowania i przykładem połączenia naukowego talentu, pomysłowości i przedsiębiorczości” - skomentowała wyniki konkursu minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska–Bobińska.


W 6. edycji programu „Lider” o dofinansowanie starało się 358 młodych naukowców. Warunkiem udziału w konkursie było przygotowanie do samodzielnej realizacji projektu, który ma szansę na praktyczne zastosowanie. Kolejnym etapem były rozmowy kwalifikacyjne. 149 najwyżej ocenionych wcześniej autorów, musiało przed wybitnymi ekspertami udowodnić znaczenie swojego pomysłu dla polskiej gospodarki i nauki. Panel ekspercki wyłonił 34 najlepsze projekty. Na ich wsparcie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło prawie 40 mln zł.


„Oprócz najciekawszych i najlepszych projektów eksperci nagradzają najbardziej obiecujących naukowców młodego pokolenia. Promują osoby, które mają cechy przywódcze i potrafią kierować pracą zespołu w działaniach prowadzących do osiągnięcia sukcesu komercyjnego. Jestem przekonany, że wyniki prac badawczych naszych Liderów przyczynią się do podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki” - podkreśla dyrektor NCBR prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.


Wyniki 6. edycji programu „Lider” zostały ogłoszone na początku października br.

 

 

więcej wiadomości