Rozdano nagrody w 16. edycji ogólnopolskiego, akademickiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Architektura Betonowa”. Konkurs organizuje Katedra Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu.


Uroczystość ogłoszenia wyników, rozdania nagród i otwarcia wystawy pokonkursowej odbyła się 20 października, w sali wystawowej galerii „Gil”, na kampusie PK przy ul. Warszawskiej.


Trzy równorzędne nagrody „Architektura Betonowa 2015” otrzymali (na zdjęciu, od lewej / fot. Jan Zych): Aleksandra Róg z Politechniki Krakowskiej za pracę „Muzeum PRL w Nowej Hucie” (promotor - prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski), Adrian Kasperski z Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego za pracę „Wyspa przyszłości - wizja rozwoju wyspy Fogo” (promotor - dr inż. arch. Bartosz Haduch) i Martyna Cyran z Politechniki Wrocławskiej za pracę „Obserwatorium rozpadu. Galeria sztuki przy fortecy Cresmina” (promotor - dr inż. arch. Ada Kwiatkowska). 


Jury konkursu przyznało także trzy wyróżnienia: Janowi Kosińskiemu z Politechniki Krakowskiej za pracę „Muzeum sztuki nowoczesnej w Krakowie” (promotor - prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski), Katarzynie Romanowskiej z Politechniki Białostockiej za pracę „Schronisko turystyczne na wyspie Moskenesoya w Norwegii” (promotor - dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski) i Pawłowi Wolaninowi z Politechniki Warszawskiej za „Muzeum przy Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni na Ukrainie” (promotor - prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz).


Prace konkursowe oceniało jury w składzie: dziekan WA Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona, prodziekan WA Politechniki Śląskiej dr hab. inż. arch. Jan Rabiej, prof. PŚ; prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz z WA Politechniki Krakowskiej, szef marketingu Stowarzyszenie Producentów Cementu inż. Zbigniew Pilch oraz komisarz konkursu dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski.


W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele władz Politechniki Krakowskiej i Wydziału Architektury PK, przedstawiciele Stowarzyszenia Producentów Cementu i Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz profesorowie i studenci uczelni architektonicznych.

 

Laureatom wręczono statuetki „Architektura Betonowa”, autorstwa prof. dr. hab. inż. arch. Dariusza Kozłowskiego. Nagrodzone i wyróżnione projekty można zobaczyć na stronie internetowej 6. edycji konkursu.

 

Konkurs  „Architektura Betonowa” organizowany jest od 2000 r. Nagrodę główną otrzymuje najlepsza praca dyplomowa, której autor w danym roku akademickim, na wyższej uczelni w Polsce, uzyskał stopień magistra inżyniera architekta.

 

 

Zobacz w fotogalerii serwisu: Rozdanie nagród w konkursie na najlepszą pracę dyplomową „Architektura Betonowa”