INTECH PK zaprasza na warsztaty „CaseLab - Laboratorium Dobrych Praktyk”, organizowane w ramach Design Thinking Week 2015.

 

Od 2 do 8 listopada, w 13 miastach w Polsce odbędą się warsztaty i spotkania prowadzone metodyką design thinking* pod hasłem: INSPIRE-CREATE-INITIATE. WITH PEOPLE FOR PEOPLE!

 

Współorganizatorem Design Thinking Week 2015 w Krakowie jest INTECH PK sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Krakowskiej). Patronat honorowy nad wydarzeniem objął rektor PK.

 

INTECH PK w szczególności zaprasza na warsztaty „CaseLab - Laboratorium Dobrych Praktyk”. Mają one na celu wspólne tworzenie rozwiązań rynkowych w oparciu o metodykę design thinking i realne przypadki biznesowe. Spotkanie adresowane jest w szczególności do pracowników Politechniki Krakowskiej: studentów, doktorantów i naukowców oraz osób wspierających działalność na rzecz innowacji i współpracy interdyscyplinarnej.

 

Warsztaty odbędą się w poniedziałek 2 listopada br. od godz. 16.00 do 20.00 w galerii „Gil” na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24.

 

Na wydarzenia wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Ilość miejsc ograniczona. Więcej informacji na: www.facebook.com/intechpolitechnikakrakowska

 

Design Thinking Week 2015 organizuje Stowarzyszenie „Top 500 Innovators” we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Więcej o inicjatywie, program oraz zapisy na www.dtweek.pl

 

 

 

* Design thinking to metodyka tworzenia produktów, procesów i usług, którą w skrócie charakteryzują: podejście antropocentryczne (human-centred design) i koncentracja na potrzebach użytkownika końcowego, inter- i multidyscyplinarność pracującego zespołu, częste testowanie stawianych hipotez przy pomocy prototypów i poddawanie ich ocenie przez użytkownika końcowego po to, by stworzyć pożądany przez niego produkt/usługę.

 

 

więcej wiadomości