Studenci i naukowcy Politechniki Krakowskiej pomogą dbać o zieleń w Krakowie.  Porozumienie o współpracy PK i Gminy Kraków - Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie podpisali w czwartek dziekan Wydziału Architektury PK prof. Jacek Gyurkovich i dyrektor ZZM Piotr Kempf.

 


Głównym celem porozumienia jest współpraca w ramach działań służących poprawie stanu zieleni w mieście - przy wykonywaniu opracowań studialnych, badań, projektów i analiz, a także przy realizacji prac semestralnych i dyplomowych studentów, poświęconych tematom wskazanym przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

 

ZZM udostępni studentom materiały potrzebne do wykonania takich opracowań, a także umożliwi przyszłym architektom krajobrazu odbywanie, w jednostce miejskiej, praktyk zawodowych i staży absolwenckich.


Podpisana umowa dotyczy także kooperacji przy organizacji konkursów studenckich i branżowych związanych z tematyką zieleni miejskiej, konsultacji autorskich programów nauczania, wspólnej organizacji kursów, konferencji i szkoleń dla kadr obu stron porozumienia, popularyzacji zawodu architekta krajobrazu w środowisku samorządowym i partnerów gospodarczych, a także wsparcia doradczego i eksperckiego ze strony pracowników Instytutu Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury PK.


„Nie da się odpowiedzialnie kształtować polityki dotyczącej zieleni miejskiej bez wsparcia merytorycznego. Takie fachowe wsparcie znajdziemy na Politechnice Krakowskiej - u jej naukowców i studentów” - oceniał po podpisaniu porozumienia dyr. Piotr Kempf.

 

„Mieszkańcy chcą coraz więcej zieleni w mieście, ale musi być ona właściwe kształtowana. W Krakowie dodatkowo musimy wziąć pod uwagę zabytkowy charakter wielu zespołów zieleni miejskiej. Bez wsparcia merytorycznego, byłoby nam trudno właściwie dbać o tę zabytkową zieleń” - podkreślił dyrektor Kempf.


Już w najbliższym czasie Zarząd Zieleni Miejskiej przekaże na Politechnikę Krakowską zestaw tematów, które studenci kierunku architektura krajobrazu mogliby podjąć w pracach semestralnych i dyplomowych jeszcze w tym roku akademickim. „Chcielibyśmy już zagospodarować potencjał studentów PK przy realizacji prostszych projektów pod okiem miejskiego architekta krajobrazu, działającego w ramach ZZM. Pierwsze tematy, które można by podjąć to planowanie zieleni wokół pasów drogowych czy rond, tak, aby mogła służyć przez długie lata i być wizytówką miasta” - zapowiedział dyrektor ZZM.


Wagę umowy dla kształcenia dobrze przygotowanych do pracy architektów krajobrazu podkreślał dziekan Wydziału Architektury PK prof. Jacek Gyurkovich. „To bardzo ważne, aby studenci w trakcie kształcenia podejmowali w swoich pracach kursowych czy dyplomowych konkretne, praktyczne tematy, wynikające z rzeczywistych potrzeb otoczenia gospodarczego czy samorządowego” - podkreślił prof. Gyurkovich. „Nasz wydział od wielu lat prowadzi politykę otwartości na współpracę z samorządami, mamy podpisane umowy z władzami Tarnowa, Nowego Sącza, Oświęcimia.  Cieszymy się, że także w Krakowie nasi studenci i naukowcy włączą się w rozwiązywanie ważnych dla miasta problemów” - dodał dziekan WA PK.


Podpisanie porozumienia towarzyszyło obradom XXII konferencji z cyklu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej. Tegoroczna konferencja na Politechnice Krakowskiej poświęcona była znaczeniu parków miejskich w kompozycjach krajobrazowych. Wiele referatów dotyczyło krakowskiej zieleni miejskiej, jej aktualnego stanu oraz perspektyw szerszego udostępnienia przestrzeni zielonych krakowianom.


Jak informowali naukowcy, na jednego mieszkańca przypada w Krakowie tylko 66 m2 zieleni, to niemal dwukrotnie mniej niż w Poznaniu czy Gdańsku. Tymczasem eksperci są zgodni, że zieleń pełni w miastach wiele ważnych funkcji: społecznych, zdrowotnych, ekologicznych, edukacyjnych, także promocyjnych i ekonomicznych, a w finale miastotwórczych.

 

 

Na zdjęciu, podpisanie umowy o współpracy PK i ZZM w Krakowie, od lewej: prof. Jacek Gyurkovich, dyr. Piotr Kempf  / fot. Małgorzata Syrda-Śliwa.