Kolejnymi medalami nagrodzone zostały innowacyjne rozwiązania naukowców z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej na międzynarodowych wystawach wynalazków w Norymberdze, Zagrzebiu i Sewastopolu.

 


Podczas 67. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków „iENA 2015. Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” w Norymberdze (29 października - 1 listopada br.) zaprezentowano ponad 750 rozwiązań z 36 państw. Spośród 54 polskich wynalazków nagrodzono 20, w tym 2 innowacyjne rozwiązania naukowców z Politechniki Krakowskiej.


Srebrny medal przywiozły z Norymbergii „Innowacyjne matryce polimerowe jako wzmocnienia naturalnego hydroksyapatytu”, a brązowy „Bioaktywne materiały hydrożelowe z Beetosanu modyfikowane apiproduktami do zastosowań biomedycznych”.


Jak informuje Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „ARCA 2015” (15-18 października br.) w Zagrzebiu w Chorwacji, wynalazki naukowców z PK zdobyły 3 medale spośród 18 zdobytych przez polskie ośrodki akademickie i badawcze.


W Zagrzebiu zostały nagrodzone: „Nowe Fotosensybilizatory na Bazie Szkieletu (E)-Stilbenowego do Procesów Fotoinicjowanej Polimeryzacji oraz Nowe Systemy Fotoinicjujące Procesy Fotopolimeryzacji Kationowej, Rodnikowej oraz Hybrydowej” (złoty medal), „Bioaktywne materiały hydrożelowe z Beetosanu modyfikowane apiproduktami do zastosowań biomedycznych” (srebrny medal), „Nowoczesna i ekologiczna metoda otrzymywania nanocząstek metalicznych z zastosowaniem naturalnych układów redukująco-stabilizujących” (brązowy medal).


Trzy medale zdobyły wynalazki z PK na 11. Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Nowych Technologii „Nowe Czasy 2015” (1-3 października br.) w Sewastopolu. Na Krymie nagrodzono: „Innowacyjne chitozanowe opatrunki III generacji zawierające nanocząstki magnetyczne” (złoty medal), „Innowacyjne matryce polimerowe jako wzmocnienia naturalnego hydroksyapatytu” (srebrny medal) oraz „Bioaktywne materiały hydrożelowe z Beetosanu modyfikowane apiproduktami do zastosowań biomedycznych” (srebrny medal).

 

 

Zobacz również: Nagrody na Taipei International Invention Show 2015.