Projekty badawcze dr. inż. Przemysława Jodłowskiego i dr. inż. Adama Gąski z Politechniki Krakowskiej będą finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w rozstrzygniętym właśnie konkursie SONATA 9.

 


NCN przekaże 339 200 zł na pracę „Sonochemia jako narzędzie do aktywacji katalizatorów. Badania in situ i operando dr. inż. Przemysława Jodłowskiego z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, a kwotą 295 200 zł sfinansuje projekt „Modelowanie dokładności 5-osiowych struktur kinematycznych o zdolności wzajemnej orientacji, wykorzystujących w łańcuchu kinematycznym zarówno pary przesuwne jak i obrotowe” dr. inż. Adama Gąski z Wydziału Mechanicznego.


W konkursie SONATA 9 złożono 724 wnioski, z czego do finansowania wyłoniono 142 na kwotę niemal 54,5 mln zł. To konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany do 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Jego celem jest wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego.


„Łącznie w rozstrzygniętych po raz dziewiąty konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA polscy naukowcy złożyli do Narodowego Centrum Nauki 4263 wnioski. Finansowanie na łączną kwotę niemal 355 mln zł otrzyma ponad 21 proc. z nich” - informuje w komunikacie Narodowe Centrum Nauki.


Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9 wraz z popularnonaukowymi opisami projektów znajdują się pod adresem: www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2015-11-16-opus9-preludium9-sonata9

 

 

 

 

 

Zobacz również: Dr inż. Przemysław Jodłowski laureatem programu NCBR