Izabela Krzeptowska-Moszkiewicz i Klaudia Sanek z Politechniki Krakowskiej otrzymały wyróżnienia w kategorii prace dyplomowe w tegorocznej edycji Nagród Miasta Krakowa.

 

Dr Izabela Krzeptowska-Moszkowicz, adiunkt w Zakładzie Kompozycji i Planowania Krajobrazu Instytutu Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury PK otrzymała wyróżnienie za pracę „Koncepcja zagospodarowania otoczenia przy Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”, napisaną w czasie studiów podyplomowych na UR w Krakowie, pod kierunkiem dr hab. arch. Agaty Zachariasz, prof. PK.

 

Wśród pięciu wyróżnionych znalazła się praca magisterska absolwentki Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej mgr inż. arch. Klaudii Sanek pt. „Ogrody Krakusa. Koncepcja rewitalizacji Krzemionek Podgórskich w Krakowie. Kompleks muzealny Liban”.


Historia Nagród Miasta Krakowa sięga XVI w. Od 1994 roku Nagrody przyznaje prezydent Krakowa, na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa, w uznaniu wybitnych osiągnięć i dokonań w następujących dziedzinach: kultura i sztuka, nauka i technika, sport oraz za prace dyplomowe studentów.


W tym roku komisja pod przewodnictwem prof. dr. hab. Andrzeja Białasa, obok wyróżnień za prace dyplomowe, przyznała Nagrody tylko w kategorii kultura i sztuka.


Laureatami w dziedzinie kultura i sztuka zostali: Marian Dziędziel, prof. Jerzy Kucia, Bronisław Maj, Joanna Olczak-Ronikier oraz prof. Adam Wsiołkowski.


Gala wręczenia Nagród odbyła się 24 listopada, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.

 

 

Na zdjęciach, po gali Nagród Miasta Krakowa: 1) laureaci z prezydentem Jackiem Majchrowskim, w drugim rzędzie od prawej dr Izabela Krzeptowska-Moszkowicz i mgr inż. arch. Klaudia Sanek,  2) od lewej: prorektor ds. studenckich PK prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski, mgr inż. arch. Klaudia Sanek oraz dr inż. arch. Andrzej Hrabiec i prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak z Wydziału Architektury PK / fot. Jan Zych.