Od wczoraj widocznym symbolem związku trzech krakowskich uczelni: Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Rolniczego - porozumienia zawartego w kwietniu tego roku pod nazwą InnoTechKrak - będą trzy dęby rosnące na skwerze obok budynku AGH przy al. Mickiewicza.


 

1 grudnia, dęby zasadzili rektorzy (na zdjęciu obok, od prawej): prof. Kazimierz Furtak (PK), prof. Tadeusz Słomka (AGH) i prof. Włodzimierz Sady (UR), w obecności przedstawicieli władz i pracowników trzech uczelni.


Z pomysłem symbolicznego podkreślenia współpracy między szkołami wyższymi wystąpił rektor Uniwersytetu Rolniczego. Dęby szypułkowe (Quercus Robur L.) podarowało uczelniom Nadleśnictwo Rudy Raciborskie. Sadzonki zostały wyhodowane z dębu „Cysters” - najstarszego drzewa rosnącego na terenie pocysterskiego opactwa w Rudach.


InnoTechKrak to pierwszy w naszym kraju formalny związek uczelni. Ich współpraca ma wzbogacić ofertę dydaktyczną, usprawnić zarządzanie i podniesie jakość prowadzonych badań. W ramach porozumienia łatwiejsze będą działania badawczo-rozwojowe: tworzenie konsorcjów, wspólnych centrów badawczych i laboratoriów. Dzięki połączeniu potencjałów naukowych uczelni łatwiejsze będzie również pozyskiwanie grantów badawczych.


Umowa ma także na celu ujednolicenie zasad kształcenia, systemu pomocy materialnej i prowadzenia biur karier, a także wprowadzenie wspólnych zasad w zakresie finansowym, kadrowym, informatycznym, pomocy prawnej i zamówień publicznych.

 

 

 (fot. Jan Zych)