Sprawami infrastruktury i inwestycji drogowych w naszym kraju pokieruje od dzisiaj absolwent Politechniki Krakowskiej. Obowiązki dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie pełnił Jacek Bojarowicz, powołany na stanowisko przez premier Beatę Szydło na wniosek ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka.


Jacek Bojarowicz jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego PK (dzisiaj to Wydział Inżynierii Lądowej), gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa drogowego. Karierę zawodową rozpoczął w 1976 roku w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Kielcach. Jest wieloletnim pracownikiem GDDKiA. Był zastępcą dyrektora GDDKiA w latach 2005-2008.


Wcześniej m.in. pełnił obowiązki dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Krakowie, a następnie dyrektora Oddziału GDDKiA w Kielcach.


Posiada uprawnienia zawodowe do projektowania dróg oraz wykonywania i nadzorowania robót drogowych i mostowych. Odbył staże zawodowe w Holandii i USA. Pełnił funkcję rozjemcy eksperta oraz inżyniera kontraktu w inwestycjach realizowanych przy udziale środków Banku Światowego i EBI.


W latach 2014-2015 główny specjalista i kierownik projektu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom – Skarżysko-Kamienna.