PROMOCJA DOKTORÓW I DOKTORÓW HABILITOWANYCH, 4 grudnia 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu, uczestnicy promocji doktorów i doktorów habilitowanych, 4 grudnia br. / fot. Jan Zych. HABILITACJE:

 

 

Wydział Architektury

1. Dr hab. inż. arch. Mirosław Bogdan
Osiągnięcie naukowe: „Architektura gotycka jako źródło inspiracji w kształtowaniu współczesnych budowli sakralnych”
2. Dr hab. inż. arch. Krzysztof Bojanowski
Osiągnięcie naukowe: „Strategia dla Krakowa - koncepcja rozwoju przestrzeni publicznych. Monolog o polskiej urbanistyce”

 


Wydział Inżynierii Lądowej

 

1. Dr hab. inż. Lucyna Domagała    
Osiągnięcie naukowe: „Konstrukcyjne lekkie betony kruszywowe”

 


Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 

1. Dr hab. inż. Izabela Czekaj        
Osiągnięcie naukowe: „Teoretyczne modelowanie roli nośnika w procesach chemicznych zachodzących na katalizatorach przemysłowych”

 


Wydział Mechaniczny

 

1. Dr hab. inż. Bogdan Słodki        
Osiągnięcie naukowe: „Analiza efektywności pracy łamaczy wiórów płytek wieloostrzowych przy toczeniu materiałów trudnoskrawalnych w lokalnych warunkach obróbki”
2. Dr hab. inż. Wojciech Wach        
Osiągnięcie naukowe: „Wiarygodność strukturalna rekonstrukcji wypadków drogowych”

 

 


DOKTORZY:

 

 

Wydział Architektury

 

1. Dr inż. arch. Dariusz Kronowski
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Kształtowanie formy architektonicznej w krajobrazie górskim – wybrane zagadnienia”
2. Dr inż. arch. Maria Lubelska        
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Architektura humanitarna – wybrane zagadnienia”
3. Dr inż. Piotr Szkołut            
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ochrona walorów krajobrazowych dawnej Puszczy Osieckiej”
4. Dr inż. arch. Jerzy Tokajuk            
Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Kosiński
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Krajobrazowe skutki planowania przestrzennego w strefie podmiejskiej Białegostoku po roku 2003”

 

 

Wydział Inżynierii Lądowej

 

1. Dr inż. Bartłomiej Czado             
Promotor: prof. dr hab. inż. Bogumił Wrana
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza nośności pali fundamentowych na podstawie polowych badań gruntów sondą statyczną”
2. Dr inż. Maria Fabijańska-Kopacz        
Promotor: prof. dr hab. inż. Joanna Dulińska
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analysis of dynamic responses of multiple-support structures to seismic shock and mining tremor in Poland” (Analiza odpowiedzi dynamicznych budowli wielopodporowych na wstrząs sejsmiczny i parasejsmiczny na terenie Polski)
3. Dr inż. Ewa Jaromska            
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Seruga, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ długości transmisji siły naciągowej i rozstawu cięgien sprężających na stan odkształcenia w strunobetonowej tarczy z betonu wysokiej wytrzymałości”
4. Dr inż. Szymon Kaźmierczak        
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Seruga, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza pracy niezbrojonego styku w zbiornikach prefabrykowanych, sprężonych cięgnami bez przyczepności”
5. Dr inż. Wojciech Politalski            
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Seruga, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Przyrost naprężeń w wewnętrznych cięgnach bez przyczepności w betonowych sprężonych elementach zginanych”

 

 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 

1. Dr inż. Joanna Kuc            
Promotor: dr hab. inż. Adam Grochowalski, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania w zakresie oznaczania heksabromocyklododekanu w próbkach przemysłowych oraz żywności”
2. Dr inż. Marcin Rybotycki            
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Gawdzik
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Elektroutlenianie frakcji glicerynowej pochodzącej z produkcji biodiesla”

 

 

Wydział Inżynierii Środowiska

 

1. Dr inż. Tomasz Cichoń            
Promotor: dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena wieloaspektowa niezawodności systemu opomiarowania poboru i strat wody na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych”

 

 

Wydział Mechaniczny

 

1. Dr inż. Artur Gawlik            
Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski    
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zwiększenie sprawności ogólnej koparek przez wykorzystanie aktywnej przeciwwagi”
2. Dr inż. Mateusz Laska            
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Kazior
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ atmosfery ochronnej na przebieg procesu spiekania stopowego proszku Alumix 431D”

 

 


Z poprzedniej promocji:

 

Wydział Mechaniczny

 

1. Dr inż. Rafał Sala                
Promotor: dr hab. inż. Marek Brzeżański, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ sposobu dozowania roztworu mocznika na sprawność selektywnej redukcji katalitycznej”
2. Dr Dariusz Rząsa                
Promotor: dr hab. inż. Piotr Duda, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Optymalizacja przebiegu temperatury czynnika w trakcie rozruchu i odstawiania nadkrytycznego bloku energetycznego”
3. Dr inż. Marcin Grabowski            
Promotor: dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wspomagany elektrochemicznie proces toczenia mikroelementów”

 

 

 

Zobacz w fotogalerii serwisu: Promocje doktorskie, grudzień 2015

 

Zobacz również: Promocja doktorów i doktorów habilitowanych, kwiecień 2015