Przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej Paweł Domino został członkiem Prezydium Forum Uczelni Technicznych, w przyszłorocznej kadencji.

 


Wybory nowych władz FUT odbyły się podczas 38. zjazdu sprawozdawczo-wyborczego, w dniach 3-6 grudnia, w Krakowie. Obok wyborów jednym z głównych tematów zjazdu było bezpieczeństwo studenckich imprez masowych.


Forum Uczelni Technicznych tworzy 27 samorządów studenckich polskich uczelni technicznych i reprezentuje ponad 350 tysięcy studentów. Forum działa przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.


Skład nowego Prezydium (na zdjęciu powyżej / fot. FUT):


przewodniczący - Karol Fill z Politechniki Rzeszowskiej
sekretarz - Angelika Karbowa z Politechniki Łódzkiej

 

członkowie:

 

Paweł Domino z Politechniki Krakowskiej (na zdjęciu, drugi od prawej)
Dominik Duralski ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Damian Majewski z Politechniki Lubelskiej
Łukasz Rusajczyk z Politechniki Gdańskiej
Wojciech Ruszkiewicz z Politechniki Wrocławskiej