Doktorantka Politechniki Krakowskiej Elżbieta Wyraz została wybrana do Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, podczas XVI Krajowego Zjazdu Doktorantów oraz XII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów, które odbyły się w Krakowie w dniach 4-6 grudnia br.


Mgr inż. Elżbieta Wyraz (na zdjęciu / fot. Jan Zych) jest asystentem naukowym w Pracowni Systemów Logistycznych Instytutu Pojazdów Szynowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej oraz przewodniczącą zarządu Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów PK.


Obok Elżbiety Wyraz, w skład nowo wybranego Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów weszły: Natalia Chodkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Agata Pyrzyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Weronika Stodółka (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Anna Katarzyna Zaleszczyk (Instytut Psychologii PAN w Warszawie), Magdalena Zorychta (Politechnika Śląska).


Zjazd dokonał także wyboru przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów (Michał Gajda, Politechnika Warszawska) oraz nowego składu Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów.


Organizatorami XVI Krajowego Zjazdu Doktorantów oraz XII Zjazdu Delegatów KRD było pięć krakowskich uczelni: Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy, Akademia Wychowania Fizycznego oraz Akademia Górniczo-Hutnicza. Obrady odbywały się na Politechnice Krakowskiej i Uniwersytecie Pedagogicznym.


Zjazd delegatów jest najwyższym organem KRD. Delegatami na Zjazd są przedstawiciele uczelni i jednostek naukowych, prowadzących studia doktoranckie w Polsce.


Coroczne spotkanie doktorantów z całej Polski, jakim jest Zjazd KRD, pozwala na ustalenie priorytetów działalności na kolejną kadencję oraz wymianę doświadczeń między przedstawicielami wszystkich ośrodków naukowych w kraju. Integracja uczestników poprzednich zjazdów zaowocowała wieloma inicjatywami organizacyjnymi i naukowymi.