Dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień z Politechniki Krakowskiej został jednym z sześciu laureatów nagrody naukowej Wydziału IV Nauk Technicznych PAN za rok 2015. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 8 grudnia w siedzibie Wydziału, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

 

 

 

Nagroda dla naukowca z PK została przyznana, w kategorii budownictwo, za cykl szesnastu prac i trzy patenty na temat: „Polimerowe złącza podatne w konstrukcjach murowych i betonowych”.

 

Przedmiotem zainteresowań badawczych dr. hab. inż. Arkadiusza Kwietnia z Wydziału Inżynierii Lądowej PK (Katedra Statyki i Dynamiki Budowli w Instytucie Mechaniki Budowli) jest innowacyjne złącze konstrukcyjne, wykonane ze specjalnie dobranych poliuretanów. Dotychczas w budownictwie stosowane są połączenia sztywne o niewielkiej odkształcalności oraz uszczelnienia nieprzenoszące obciążeń. Zaproponowane i szczegółowo przebadane złącze podatne przenosi obciążenia przy jednoczesnym dopuszczeniu stosunkowo dużych deformacji.

 

Nagrodzone prace zawierają wyniki oryginalnych badań doświadczalnych i analiz teoretycznych oraz numerycznych, które poparte są przykładami z praktycznych zastosowań. Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż trzy zgłoszenia patentowe związane z tematem objętym wnioskiem zostały zaakceptowane i przyznano wnioskodawcom patenty objęte zgłoszeniem.

 

Nagrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN przyznawane są za wyróżniające się, twórcze prace naukowe badaczom polskim lub cudzoziemcom zatrudnionym w okresie ostatnich czterech lat w Polsce, którzy nie posiadają tytułu profesora i nie przekroczyli 45 roku życia.

 

Konkurs ma długoletnią tradycję i cieszy się bardzo dużym prestiżem udokumentowanym karierami laureatów kolejnych edycji. Od trzynastu lat nagrody współfinansuje firma Siemens sp. z o.o.

 

O przyznaniu sześciu równorzędnych nagród naukowych Wydziału IV Nauk Technicznych PAN zdecydowało zebranie plenarne Wydziału na posiedzeniu 5 listopada 2015 r.

 

Obok naukowca z Politechniki Krakowskiej, nagrody otrzymali: dr hab. inż. Jacek Rąbkowski (Politechnika Warszawska), dr hab. inż. Sebastian Deorowicz (Politechnika Śląska), dr hab. inż. Karol Malecha (Politechnika Wrocławska), dr hab. inż. Magdalena Piasecka (Politechnika Świętokrzyska) i dr inż. Justyna Szadzińska (Politechnika Poznańska).

 

Na zdjęciach, uroczystość wręczenia nagród naukowych Wydziału IV Nauk Technicznych PAN, Warszawa 8 grudnia 2015 r.: 1) nagrodę odbiera dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień (z lewej), 2) sześciu laureatów nagrody, 3) wszyscy uczestnicy uroczystości / fot.: Jakub Ostałoski, Archiwum PAN.