Od grudnia w Muzeum Politechniki Krakowskiej można zwiedzać nową, stałą ekspozycję pt. „Politechnika Krakowska w perspektywie historycznej”.


Na wystawie prezentowane są najważniejsze wydarzenia z historii uczelni od powstania w roku 1945, poprzez kadencje kolejnych rektorów do roku 1990. Okres obejmujący lata 1990-2015 ilustrowany jest fotografiami.


Na wystawie można zobaczyć m.in. portrety wszystkich dotychczasowych rektorów (oryginały zdobią salę senacką PK). W gablotach zgromadzono przedmioty i dokumenty, dotyczące wydarzeń przedstawionych na planszach.


Wystawę będzie można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem tel. 12 628 21 20.


Muzeum Politechniki Krakowskiej otwarto 30 maja 2005 r. Gromadzi eksponaty związane z uczelnią oraz jej patronem Tadeuszem Kościuszko, a także, zgodnie z zapisem w akcie powołania, z historią techniki i nauki oraz edukacji.


Muzeum mieści się w budynku dawnego aresztu wojskowego dziewiętnastowiecznych koszar armii austro-węgierskiej, na kampusie przy ul. Warszawskiej 24. Obiekt niedawno został wpisany do rejestru krakowskich zabytków.

 

 

Na zdjęciach, otwarcie wystawy „Politechnika Krakowska w perspektywie historycznej”, Muzeum PK, 3 grudnia 2015 r. / fot. Jan Zych.

 

Zobacz w fotogalerii serwisu: Otwarcie stałej wystawy w Muzeum PK