Minister nauki i szkolnictwa wyższego wicepremier Jarosław Gowin gościł w piątek, 11 grudnia 2015 r.,  na Politechnice Krakowskiej. Podczas spotkania z rektorem PK prof. Kazimierzem Furtakiem poruszono wiele tematów istotnych dla środowiska akademickiego w Polsce.


To m.in. prace nad nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, odbiurokratyzowanie procedur, w ramach których działają szkoły wyższe, w tym przepisów dotyczących finansów publicznych i zasad finansowania nauki oraz prawa zamówień publicznych. Poruszono także kwestię ułatwień w korzystaniu z nowoczesnej infrastruktury badawczej i możliwości wykorzystania jej do celów dydaktycznych.


Jednym ze szczególnie ważnych dla ministra tematów były doświadczenia związane z powołaniem i funkcjonowaniem pierwszego w Polsce związku uczelni z udziałem Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.


3 grudnia 2015 r. związek pn. InnoTechKrak - zgodnie z decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego -  został wpisany do rejestru związków uczelni publicznych i pozostaje jak dotąd jedynym takim związkiem w Polsce. Minister Gowin ma nadzieję, że pionierskie doświadczenia krakowskich uczelni mogą posłużyć środowisku akademickiemu w Polsce jako przykład dobrych praktyk w zakresie wzmacniania potencjału  badawczego i dydaktycznego polskich szkół wyższych.

 

 

 

(fot. Jan Zych)