Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej świętuje w tym roku 30-lecie. Z tej okazji w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, w piątek 11 grudnia, odbyła się konferencja pt. „Centra językowe a internacjonalizacja uczelni wyższych w Polsce”.


Patronat honorowy nad jubileuszowym spotkaniem MCK PK objęli: minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa, przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i rektor PK prof. Kazimierz Furtak.


Obok przedstawicieli władz miasta i uczelni w seminarium wzięli udział m.in. prelegenci z Politechniki Wrocławskiej, Śląskiej, Krakowskiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz absolwenci MCK PK i zaproszeni goście.


Międzynarodowe Centrum Kształcenia jest pozawydziałową jednostką Politechniki Krakowskiej. Prowadzi kursy przygotowawcze dla cudzoziemców, którzy chcą podjąć studia w Polsce. Jest jedną z pięciu takich jednostek w naszym kraju i jedyną w Krakowie, która posiada uprawnienia do kierowania swoich absolwentów na bezpłatne studia w polskich uczelniach publicznych.


Opracowane w Centrum metody dydaktyczne pozwalają na szybkie przyswajanie języka polskiego i wyrównywanie poziomów kształcenia. W ramach kursów przygotowawczych jednostka PK uczy także matematyki, fizyki, chemii, biologii, informatyki, rysunku, wiedzy o świecie, itd., a także specjalistycznego słownictwa z różnych dziedzin. Programy kształcenia są indywidualizowane, w celu optymalnego przygotowania studentów do wybranego przez nich kierunku studiów.


Każdego roku, studia w MCK PK podejmuje około stu cudzoziemców, w tym kilkudziesięciu stypendystów rządu RP. Po ukończeniu kursów przygotowawczych, absolwenci MCK są kierowani na różne wydziały Politechniki Krakowskiej oraz innych, wiodących uczelni technicznych, ekonomicznych, medycznych i humanistycznych.


MCK PK prowadzi również kursy przygotowawcze do studiów anglojęzycznych oraz lektoraty języka polskiego i kursy językowe w ramach programu Erasmus+.


Tradycją Centrum jest zaangażowanie w badania i działania edukacyjne na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, obejmujące problemy środowiska przyrodniczego i urbanizacji, partycypacji społecznej i sprawiedliwego udziału w życiu społecznym, kulturowym i gospodarczym. Od kilku lat Centrum koordynuje działalność Międzynarodowego Ośrodka Kultury Studentów PK oraz organizuje Szkoły Letnie Języka i Kultury Polskiej.


Założycielem Centrum był prof. Stanisław Juchnowicz. Idea utworzenia przy Politechnice Krakowskiej jednostki wyspecjalizowanej w kształceniu cudzoziemców zrodziła się w czasie jego pobytu w Nigerii, w latach 1972-79.


Prof. Juchnowicz wspominał: „Pobyt w Afryce pozwolił na bliższe poznanie ogromnych problemów związanych z urbanizacją w krajach rozwijających się, problemów ekologicznych, walki z nędzą i zacofaniem. Myśl powołania przy Politechnice Krakowskiej placówki zajmującej się problemami urbanizacji pojawiła się pod koniec mojej misji w Afryce w latach siedemdziesiątych”.


Wtedy też opracowany został pierwszy program Ośrodka Kształcenia Urbanistów dla Krajów Rozwijających się. Jednostkę powołał minister nauki i szkolnictwa wyższego, 31 lipca 1985 r.


Pierwszym celem Ośrodka było kształcenie urbanistów z krajów Trzeciego Świata. Uruchomiono kursy przygotowujące zagranicznych kandydatów do studiów na kierunku architektura i urbanistyka. Wobec napływu osób zamierzających podjąć studia na innych kierunkach technicznych, jednostka poszerzała i różnicowała programy dydaktyczne. Sukcesywnie wzrastała też ilość studiujących, pochodzących z różnych krajów Europy i Bliskiego Wschodu, Azji i obu Ameryk.


W 2002 r., Ośrodek Kształcenia Urbanistów został przekształcony w Międzynarodowe Centrum Kształcenia i Studiów Urbanistycznych, a w roku 2007 w Międzynarodowe Centrum Kształcenia.

 

 

 

Zobacz wideorelację z jubileuszowej konferencji MCK: 30-lecie Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej.

 

Na zdjęciach konferencja w Urzędzie Miasta, 11 grudnia br.: 1-2) wystąpienie dyrektora MCK PK dr Tomasza Jeleńskiego, 3) uczestnicy seminarium, studenci i absolwenci Centrum, 4) prof. Stanisław Juchnowicz (w środku) / fot. Jan Zych.