Prof. Stanisław Juchnowicz został Honorowym Obywatelem Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Profesor otrzymał ten zaszczytny tytuł 27 listopada, podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Krakowa.


Prof. Juchnowicz (ur. 1923 r.), wybitny architekt i urbanista. Był członkiem zespołu, który przygotowywał założenia urbanistyczne Nowej Huty, współzałożycielem Polskiego Klubu Ekologicznego, Międzynarodowego Ośrodka Kształcenia i Studiów Urbanistycznych Politechniki Krakowskiej.

Rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w roku 1954 r. Był m.in. kierownikiem Zakładu Projektowania Miast i Osiedli (1970-1973), wicedyrektorem Instytutu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (1979-1991) oraz dziekanem Wydziału Architektury (1984-1987).


Autor licznych inicjatyw i projektów w Krakowie. Wyróżniony wieloma nagrodami m.in. Nagrodą Miasta Krakowa w dziedzinie nauki i techniki (1999) oraz odznaczeniami państwowymi i branżowymi.

Prof. Juchnowicz projektował również m.in. centrum Łodzi, gmach frontowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz przygotował projekt koncepcyjny stolicy Nigerii - Abudży.


Z prośbą o nadanie prof. Stanisławowi Juchnowiczowi honorowego obywatelstwa zwrócił się Prezydent Miasta Krakowa.

W czerwcu tego roku, podczas konferencji naukowej „Idea miasta - czas, miejsce, forma”, Politechnika Krakowska
świętowała jubileusz 90-lecia prof. Juchnowicza.