Ponad 130 pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej zostało uhonorowanych Nagrodami Rektora za rok 2014. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 15 grudnia br. w sali senackiej (na zdjęciach / fot. Jan Zych).


Nagrody, indywidualne i zespołowe, otrzymali nauczyciele akademiccy z siedmiu wydziałów, trzech jednostek pozawydziałowych oraz pracownicy i studenci, w czterech kategoriach: za całokształt dorobku, za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.


Z Wydziału Architektury nagrodzono - 22 osoby, Wydział Fizyki Matematyki i Informatyki - 7, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej - 9, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej - 7, Wydział Inżynierii Lądowej -19, Wydział Inżynierii Środowiska - 4, Wydział Mechaniczny - 30, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - 1, Centrum Sportu i Rekreacji - 8, Centrum Pedagogiki i Psychologii - 1.


Rektor nagrodził również Komitet obchodów 70-lecia PK (na zdjęciu nr 4, po prawej), koordynatorów programu „Erasmus+” na poszczególnych wydziałach i 10 studentów - członków Koła Naukowego Projektowania Zrównoważonego (Wydział Architektury). Osobno, za osiągnięcia organizacyjne nagrodzony został prof. Błażej Skoczeń.


Nagrody Rektora PK za rok 2014 zostały przyznane 23 listopada 2015 r.

 

 

 

Zobacz także:

 

1. Wyróżnienia w edycji Nagród Miasta Krakowa 2015

2. Promocja doktorów i doktorów habilitowanych, 4 grudnia 2015 r.