Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej będzie partnerem merytorycznym Europejskiego Forum Taborowego 2016 - największej i najbardziej prestiżowej konferencji Europy Środkowo-Wschodniej, poświęconej transportowi kolejowemu.

 

To już trzecia edycja konferencji, która podejmuje tematykę zakupów i modernizacji taboru kolejowego w państwach regionu oraz wielowątkową dyskusję na temat stanu obecnego i przyszłości branży dostawców kompletnych pojazdów szynowych, producentów komponentów i podzespołów, poddostawców, dostawców usług i urządzeń służących utrzymaniu taboru kolejowego.

 

Jako partner merytoryczny, Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej (Wydział Mechaniczny) w ramach konferencji przedstawi problematykę opłacalności modernizacji lokomotyw oraz standaryzacji i unifikacji w kontekście zamówień na elektryczne i spalinowe zespoły trakcyjne.

 

Europejskie Forum Taborowe 2016 odbędzie się 16 i 17 marca w Warszawie. Organizatorami spotkania branży transportu kolejowego są: firma TOR Konferencje i portal internetowy CEE Railway Rolling Stock Review.

 

Więcej informacji na temat konferencji: www.tor-konferencje.pl