Wśród laureatów stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego 2015/2016 znalazły się trzy studentki Politechniki Krakowskiej.

 


Za wybitne osiągnięcia nagrodzone zostały: Monika Chrapczyńska i Anna Franczyk z Wydziału Architektury (kierunek architektura i urbanistyka) oraz Elżbieta Nowak z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej (nanotechnologie i nanomateriały).

 

Na rok akademicki 2015/2016 rektorzy uczelni przedstawili ministrowi prawie 2 tys. wniosków o przyznanie stypendium, w tym 1 223 wnioski studentów.

 

Wnioski były oceniane przez powołany 26 października br. specjalny zespół, w skład którego weszło 26 ekspertów, reprezentujących siedem obszarów nauki i sztukę. Wnioski zostały ocenione metodą punktową, za poszczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne związane ze studiami oraz za osiągnięcia w sporcie. Na tej podstawie zostały sporządzone listy rankingowe, według liczby punktów.

 

Decyzje o przyznaniu 744 stypendiów dla studentów i 79 stypendiów dla doktorantów minister Jarosław Gowin podjął 15 grudnia 2015 r. Wysokość stypendium została podwyższona do 15 000 zł - w przypadku studentów oraz do 25 000 zł - w przypadku doktorantów. Stypendia zostały przyznane na rok akademicki. Zostaną wypłacone przez uczelnię jednorazowo.