Dr Agnieszka Łuszczak z Politechniki Krakowskiej została laureatką prestiżowego stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) dla naukowców i nauczycieli akademickich. Właśnie rozpoczyna trzymiesięczne prace badawcze w ośrodku Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) w Hamburgu.

 

W tej edycji konkursu DAAD znalazło się 23 laureatów z Polski, wśród nich dwie osoby z krakowskich uczelni (Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński).

 

Dr Agnieszka Łuszczak (na zdjęciu / fot. I. Kowalska) jest adiunktem na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki (Katedra Struktury Materii w Instytucie Fizyki). Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu artykułów publikowanych w najbardziej prestiżowych periodykach naukowych jak: „Physical Review Letters”, „Physics Letters B”, „Physical Review D” czy „European Physics Journal C”.

 

Dr Łuszczak współpracuje od kilku lat z ośrodkiem DESY w Hamburgu, prowadząc badania z zakresu fizyki cząstek elementarnych, a dokładniej rozkładów partonowych, będących składnikami nukleonów i jąder. Dostarcza teoretycznych wyliczeń do analizy wyników z eksperymentów prowadzonych w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC), znajdującym się w ośrodku Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) pod Genewą.

 

Jako deweloper grupy HERAFitter w ośrodku DESY przygotowuje programy komputerowe, które pozwolą eksperymentatorom z LHC przeanalizować dane zebrane w czasie doświadczeń. Współpracuje także z dwoma wiodącymi grupami z CERN: ATLAS i CMS. Wcześniej była członkiem grupy eksperymentalnej STAR przy eksperymencie RHIC w ośrodku Brookhaven National Laboratory w USA, publikując wraz z tą grupą kilkanaście prac.

 

We wrześniu br. dr Łuszczak znalazła się także w gronie 65 młodych naukowców, którzy wyjadą na badania w zagranicznych renomowanych ośrodkach, w ramach czwartej edycji programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Mobilność Plus”.

 

Więcej o dorobku naukowym dr Agnieszki Łuszczak na stronie www.fizyka.pk.edu.pl/~aluszczak/