W tym roku akademickim aż ośmioro studentów Politechniki Krakowskiej zostało wyróżnionych stypendiami „Sapere Auso” - Małopolskiej Fundacji Stypendialnej. Dodatkowo trzy nagrody otrzymali absolwenci PK.

 

Studenci zostali laureatami stypendiów naukowych, stażowych, sportowych oraz stypendium w związku z udziałem w międzynarodowych wydarzeniach edukacyjnych, artystycznych i sportowych.

 

Ponadto jedna z absolwentek została laureatką konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, kolejny absolwent został nagrodzony w konkursie na najlepsze prace z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego, a nagrodę w konkursie Hochtief Polska na najlepszą pracę dyplomową z zakresu budownictwa i architektury uzyskała również jedna z tegorocznych absolwentek PK.

 

„Stypendia i nagrody są potwierdzeniem krajowej pozycji małopolskich uczelni oraz poziomu naukowego kończących je absolwentów” - napisała w liście do rektora Politechniki Krakowskiej prezes zarządu Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Zofia Oszacka.


O stypendia fundacji mogą ubiegać się studenci posiadający szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne. Niezbędnym warunkiem ubiegania się o stypendium jest wysoka średnia ocen z poprzedniego roku akademickiego.


Uroczysta gala „Sapere Auso” odbyła się 7 grudnia br. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Poniżej lista laureatów - studentów i absolwentów Politechniki Krakowskiej, (w nawiasach kierunek studiów).

 

 

Stypendia:

 

1. Piotr Krzywda (biotechnologia) - stypendium naukowe

 

2. Julia Radwan-Pragłowska (biotechnologia) - stypendium naukowe

 

3. Krzysztof Czarnecki (budownictwo) - stypendium stażowe

 

4. Dorota Kucia (budownictwo) - stypendium stażowe

 

5. Michał Topolski (budownictwo) - stypendium stażowe

 

6. Aneta Wojdyła (budownictwo) - stypendium stażowe

 

7. Anna Krawiec (budownictwo) - stypendium sportowe

 

8. Elżbieta Nowak (nanotechnologie i nanomateriały) - stypendium w związku z udziałem w międzynarodowych wydarzeniach edukacyjnych, artystycznych i sportowych.

 

 

Nagrody:

 

1. Kamil Bodura (inżyniera środowiska) nagroda I stopnia za pracę „Koncepcja generalna rewitalizacji Doliny Prądnika” w konkursie na najlepsze prace z zakresu przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego.

 

2. Maria Kieć (inżyniera środowiska) nagroda za pracę „Analiza porównawcza wermikompostowania odpadów biodegradowalnych i osadów ściekowych” w konkursie na najlepsze prace magisterskie z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.

 

3. Katarzyna Siedlecka (architektura i urbanistyka) nagroda za pracę „Polskie Centrum Architektury” w konkursie Hochtief Polska na najlepszą pracę dyplomową z zakresu budownictwa i architektury.