Politechnika Krakowska jest współorganizatorem prestiżowej 8th Eastern European Young Water Professionals Conference „Leaving the Ivory Tower - Bridging the Gap between Academia, Industry, Services and Public Sector”, która w dniach 12-14 maja 2016 r. odbędzie się w Gdańsku.

 

Głównymi organizatorami konferencji są: The International Water Association (IWA), reprezentowane przez grupę Young Water Professionals (YWP) i Politechnika Gdańska, przy współudziale kilkunastu polskich uczelni oraz partnerów z kraju i zagranicy.

 

W ciągu ostatnich lat konferencje IWA YWP organizowane były m.in. w Mińsku (2009), Moskwie (2010), Ałmaty (2011), Sankt Petersburgu (2012), Kijowie (2013), Stambule (2014) i Belgradzie (2015) i wzięło w nich udział blisko tysiąc uczestników z 55 krajów świata.

 

Od początku temu wydarzeniu towarzyszy idea poszerzenia współpracy o jak największą liczbę partnerów z całego świata, przede wszystkim rejonu Europy Wschodniej i Centralnej.

 

Konferencja skierowana jest głównie do młodych naukowców i specjalistów z branży. Organizatorzy szczególnie zapraszają specjalistów z Polski, reprezentujących świat nauki i przemysłu.

 

Koordynatorem i przedstawicielką Politechniki Krakowskiej w komitecie organizacyjnym konferencji jest dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka z Wydziału Inżynierii Środowiska (Katedra Technologii Środowiskowych w Instytucie Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska).

 

Szczegółowe informacje i kontakt z organizatorami na stronie internetowej konferencji (www.iwa-ywp.eu) oraz stowarzyszenia IWA (www.iwa-network.org).

 

8th Eastern European Young Water Professionals Conference odbędzie się na Politechnice Gdańskiej (ul. Narutowicza 11/12).