Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła Wydział Architektury PK

Polska Komisja Akredytacyjna dokonała oceny instytucjonalnej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
i wydała mu ocenę pozytywną.


W uchwale Prezydium PKA z 5 września 2013 roku czytamy m.in.:

 

"Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w stopniu wyróżniającym spełnia kryteria oceny instytucjonalnej dotyczące: zasobów kadrowych, materialnych i finansowych oraz współpracy krajowej i międzynarodowej. Kryteria odnoszące się do strategii rozwoju, wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, celów i efektów kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych oraz systemu ich weryfikacji, prowadzonych badań naukowych, systemu wsparcia studentów i doktorantów, a także dotyczące wewnętrznych przepisów normujących proces zapewniania jakości kształcenia i jego zgodności z przepisami powszechnie obowiązującymi są spełnione w pełni".


Polska Komisja Akredytacyjna została utworzona w została w 2002 r. Do roku 2011 funkcjonowała jako Państwowa Komisja Akredytacyjna.
 
Więcej o Komisji na stronie internetowej: www.pka.edu.pl