W związku z niewystarczającą liczbą nadesłanych filmów, spełniających kryteria określone w Regulaminie Konkursu „Prosta droga do Kariery”, Konkurs zostaje unieważniony przez Organizatora.