W związku z inauguracją roku akademickiego 2013/2014, Rektor Politechniki Krakowskiej ustanowił
7 października br. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych.