Prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej został powołany do Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Nominacje nowym członkom PKA wręczył minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, 11 stycznia br.


Polska Komisja Akredytacyjna to utworzona w 2002 r. instytucja, która dba o jakość kształcenia na polskich uczelniach. Kadencja trwa cztery lata. W skład komisji 5. kadencji wchodzi 90 osób. Jej członkowie są wybrani spośród kandydatów zgłaszanych m.in. przez uczelnie, konferencje rektorów oraz organizacje studenckie i doktoranckie.


Członkowie Komisji reprezentują wszystkie obszary kształcenia, które działają na polskich uczelniach. Sprawami konkretnych dyscyplin zajmują się zespoły złożone ze specjalistów z wybranych dziedzin.


Prof. Jan Ogonowski (na zdjęciu / fot. Jan Zych) jest kierownikiem Katedry Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej PK. Pracę zawodową rozpoczął w 1969 r. W czerwcu 2006 r. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.


Przedmiotem zainteresowań naukowych i badań prof. Ogonowskiego są procesy katalityczne związane z metatezą olefin, reakcjami odwodornienia węglowodorów, syntezą komponentów tlenowych benzyn silnikowych, technologie produktów małotonażowych. Prowadząc badania naukowe, przygotowywał wiele opracowań dla przemysłu. Wspólnie z pracownikami Instytutu Biologii Molekularnej Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowywał program dla nowego kierunku studiów - biotechnologia. Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK zorganizował na kierunku technologia chemiczna nową specjalność - lekką technologię organiczną.