Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga (na zdjęciu) otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej. Uroczystość nadania tytułu odbyła się 24 lutego br. w Kielcach, w Auli Głównej PŚk podczas posiedzenia Senatu uczelni.


Prof. dr hab. inż. Kazimierz Józef Flaga (ur. 1939) jest wybitnym ekspertem i specjalistą w zakresie budowy mostów i tuneli, konstrukcji betonowych i materiałów budowlanych.


Karierę zawodową rozpoczął na Politechnice Krakowskiej - uczelni, którą ukończył w roku 1961, na której pracuje do dnia dzisiejszego i której rektorem był w latach 1996-2002. Od 1992 r. jest profesorem zwyczajnym. Otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej (2011) i Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Technologii Chemicznej (2014).


Działalność zawodowa prof. Kazimierza Flagi to dziewięćdziesiąt (autorskich lub współautorskich) projektów konstrukcyjnych, architektoniczno-konstrukcyjnych i technologicznych, m.in. projektów studialnych głównych obiektów olimpijskich w Montrealu (1976 r.), ambasady PRL w New Delhi czy Ośrodka Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


Był konsultantem naukowo-technicznym i autorem kilkuset ekspertyz przy wznoszeniu lub remoncie obiektów inżynierskich w Polsce (m.in. most autostradowy przez Wisłę w Grabowcu koło Torunia, Świątynia Bożej Opatrzności w Warszawie, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, przebudowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni).


Jest autorem lub współautorem 336 prac naukowych w tym 17 monografii, 200 studiów i rozpraw oraz 119 artykułów naukowych. Wypromował 10 doktorów nauk technicznych, był inspiratorem 9 prac habilitacyjnych, recenzentem 60 prac doktorskich. Był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (1994-1996 i 2003-2012).


Za swą działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1984 i 2005), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000), Złotym Medalem Fundacji Badań Materiałowych For achievments in materials science im. Jana Czochralskiego (2001), złotym medalem za zasługi dla obronności kraju (2009) oraz odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1979) i Honoris Gratia Prezydenta Miasta Krakowa (2007).

 

Prof. Kazimierz Flaga jest również uznanym na świecie pracownikiem nauki, konstruktorem i cenionym nauczycielem akademickim, członkiem wielu międzynarodowych gremiów środowisk budowlanych i inżynierskich.

 

Uchwałę o nadaniu prof. Kazimierzowi Fladze tytułu doktora honoris causa podjął Senat Politechniki Świętokrzyskiej na wniosek Rady Wydziału Budownictwa i Architektury.

 

 

Zobacz również:

 

Prof. Kazimierz Flaga doktorem h.c. Politechniki Świętokrzyskiej (informacja z serwisu „Nauka w Polsce”)

 

oraz w fotogalerii serwisu: Nadanie tytułu dr h.c. Politechniki Świętokrzyskiej prof. Kazimierzowi Fladze