Czterdziestu pięciu profesorów Politechniki Krakowskiej zostało wybranych do kilkunastu komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk, w kadencji 2016-2020:

 

 

Wydział III - Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi
 
Komitet Chemii Analitycznej
dr hab. inż. Adam Grochowalski, prof. PK

Komitet Chemii  
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski

 


Wydział IV - Nauk Technicznych

 

Komitet Architektury i Urbanistyki

prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn
prof. zw. arch. Witold Cęckiewicz (członek rzeczywisty PAN)
prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich (członek Prezydium, przewodniczący Sekcji Urbanistycznej)
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka (członek Prezydium, przewodniczący Sekcji Historycznej)
prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński
prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski (członek Prezydium, przewodniczący Sekcji Architektonicznej)
prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak
prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga
prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska
prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak

 

Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej

prof. dr hab. inż. Wojciech Jan Dąbrowski
prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (przewodniczący Komitetu)
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński
prof. dr hab. inż. Andrzej Truty
prof. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn (członek Prezydium)

 

Komitetu Transportu

dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. PK

 

Komitet Mechaniki

prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński (przewodniczący Komitetu)
prof. dr hab. Józef Nizioł
dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK
prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń (zastępca przewodniczącego)
prof. dr hab. inż. Gwidon Szefer (emerytowany prof. WIL)
prof. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn (własny wybór)

 

Komitet Budowy Maszyn

prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek  

 

Komitet Inżynierii Produkcji

prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK (członek Prezydium)
dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec

 

Komitet Termodynamiki i Spalania

prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup
prof. dr hab. inż. Jan Taler (wiceprzewodniczący)
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK

 

Komitet Inżynierii Środowiska

prof. dr hab. inż. Anna Anielak (członek Prezydium)
prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski

 

Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej

prof. dr hab. inż. Michał Dyląg    
prof. dr hab. inż. Jerzy Kamieński
prof. dr hab. inż. Janusz Magiera
prof. dr hab. inż. Bolesław Tabiś

 

Komitet Nauki o Materiałach

prof. dr hab. inż. Jan Kazior

 

Komitet Metalurgii

prof. dr hab. inż. Jan Kazior (członek Prezydium oraz przewodniczący Sekcji Metalurgii Proszków)

 

 

 

Komitety Problemowe przy Prezydium PAN  

 

Komitet Gospodarki Wodnej

prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

 

 

Komitety Problemowe przy IV Wydziale Nauk Technicznych

 

Komitet Problemów Energetyki

prof. dr hab. inż. Jan Taler

 

 

 

Zobacz: Zadania i struktura komitetów - na stronie Polskiej Akademii Nauk