Dr Władysława Maria Francuz z Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej otrzymała honorowy tytuł Krakowianki Roku 2015 przyznawany przez krakowski klub Soroptimist International.

 

Dr Francuz została wyróżniona za talent pedagogiczny, za pasję i zaangażowanie w edukację artystyczną dzieci, młodzieży i seniorów oraz za działania na rzecz Krakowa i jego mieszkańców. Uroczystość odbyła się 18 marca br. w Domu Polonii w Krakowie, w obecności przedstawicieli władz miasta Krakowa, przedstawicieli Politechniki Krakowskiej oraz wielu przyjaciół Laureatki i zaproszonych gości.

 

Dr inż. Władysława Maria Francuz (na zdjęciu / fot. Jan Zych) jest absolwentką Wydziału Budownictwa Lądowego PK (obecnie Wydział Inżynierii Lądowej) i doktorem pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2010 r. otrzymała honorowy tytuł profesora oświaty nadany przez ministra edukacji narodowej.

 

Na Politechnice Krakowskiej pracuje od 26 lat. Wcześniej, w latach 1969-1990 współpracowała z PK jako nauczyciel przedmiotów zawodowych i nauczyciel akademicki w systemie doskonalenia nauczycieli szkolnictwa zawodowego.

 

W latach 1994-2014 była dyrektorem Centrum Pedagogiki i Psychologii PK. Od roku 2010, w ramach CPiP, koordynuje działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest członkiem Krakowskiej Rady Seniorów przy Gminie Miejskiej Kraków.

 

Dr Maria Francuz od wielu lat kieruje Komitetem Okręgowym Olimpiady i Umiejętności Budowlanych w Krakowie i uczestniczy w pracach Komitetu Głównego Olimpiady przy Politechnice Warszawskiej (od 1988 r.). Jest członkiem Zespołu Pedagogiki Pracy Komisji Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a od roku 2003 uczestniczy w pracach Zespołu Pedagogiki PAN w Krakowie. Jest rzeczoznawcą Ministerstwa Edukacji Narodowej dla dwudziestu zawodów budowlanych i pokrewnych.

 

Od roku 1956 w Związku Harcerstwa Polskiego, zdobyła wszystkie stopnie harcerskie i instruktorskie do harcmistrza włącznie. Założyła i od ponad 40 lat kieruje Zespołem Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, przy Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie (dawniej Pałac Młodzieży). Przez wiele lat wspierała działalność Akademickiego Chóru Politechniki Krakowskiej „Cantata” i Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej.

 

Laureatka tytułu Krakowianka Roku 2015 została wyróżniona także m.in. nagrodą Województwa Małopolskiego - „Amicus Hominum” w kategorii edukacja i wychowanie (2009) oraz medalem prezydenta Krakowa „Honoris Gratia” (2010). W plebiscycie „Gazety Krakowskiej” wybrana „Człowiekiem Roku” (2000), a w plebiscycie „Dziennika Polskiego” otrzymała specjalne wyróżnienie „Taaaki Człowiek” (2014).  Bardzo ceni sobie odznaczenie Kawalera Orderu Uśmiechu, który na wniosek dzieci otrzymała 30 lat temu. Odznaczona również medalem KEN i medalami z okazji 100-lecia Harcerstwa oraz 70-lecia Politechniki Krakowskiej.

 

Dr Maria Francuz jest autorką ponad 140 publikacji, w tym kilkunastu książek.

 

Soroptimist International to międzynarodowa organizacja działająca w 125 krajach na świecie, skupiająca kobiety o różnych zawodach, wieku i doświadczeniu. Soroptimist International należy do grupy organizacji pozarządowych (NGO) i ma swoje przedstawicielstwa w centrach ONZ działających w Nowym Jorku, Genewie, Wiedniu, Rzymie, Nairobi i Paryżu. Pierwszy klub został założony w roku 1921 r. w Oakland (USA), w Polsce w roku 1990.