Politechnika Krakowska znalazła się w gronie 41 uczelni, które przedstawiły najlepszy projekt w pierwszej edycji Programu Rozwoju Kompetencji, rozstrzygniętego w marcu br. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na PK będzie realizowany program „Zaprojektowany na sukces zawodowy - kompetencje zamawiane dla Architektów”.


Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła 435 wniosków o przyznanie dofinansowania. Przyjęte przez NCBR kryteria pozwoliły wyłonić 61 najlepszych projektów z 41 uczelni, które otrzymają w sumie 87 mln zł - dla projektu PK ponad milion złotych. Dzięki dofinansowaniu uczelnie zorganizują np. szkolenia, kształtujące u studentów kompetencje oczekiwane przez pracodawców.


Według wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Piotra Dardzińskiego konkurs pozwoli rozwiązać problem niedostosowania umiejętności absolwentów uczelni do wymogów i oczekiwań pracodawców, przez współpracę środowisk akademickich z biznesem.


„Wprowadzenie do programów studiów zajęć praktycznych opracowanych wspólnie przez uczelnie i przedsiębiorców podniesie kluczowe kompetencje młodego pokolenia, które w przyszłości stanowić będzie o sile polskiej gospodarki” - mówił wiceminister.


Pierwsza edycja Programu Rozwoju Kompetencji to jednocześnie pierwszy konkurs rozstrzygnięty przez NCBR w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. NCBR planuje wkrótce ogłosić kolejną edycję tego konkursu, a do 2020 r. na wyłonione w nim projekty przeznaczy w sumie ponad 1 mld zł.