Studenci i eksperci Politechniki Krakowskiej oraz miejscy urzędnicy biorą na warsztat Aleje Trzech Wieszczów. Podczas warsztatów „Aleje Trzech Wieszczów 2.0” (7-10 kwietnia br.) wspólnie postarają się wskazać kierunki działań, które można podjąć w Krakowie, by poprawić system transportowy. Aleje Trzech Wieszczów są jego kluczowym elementem, dlatego to im poświęcą uwagę uczestnicy projektu.


Podczas czterodniowych warsztatów w Zakrzowie studenci Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych PK, eksperci Politechniki Krakowskiej specjalizujący się w transporcie, urbanistyce i zagospodarowaniu przestrzennym, a także specjaliści miejskich jednostek odpowiedzialnych za kwestie komunikacji w Krakowie (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, wydziały merytoryczne Urząd Miasta Krakowa) będą pracować nad koncepcją docelowego kształtu Alej Trzech Wieszczów, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni miejskiej i obsługi transportowej. Prace będą prowadzone w odniesieniu do całych alej i uwzględnią ewentualne najważniejsze inwestycje miejskie (takie jak m.in. III obwodnica, koncepcja metrobusu oraz tramwaju w alejach, przebiegu linii metra, polityka parkingowa itp.).


Efektem warsztatów będzie wariantowe opracowanie koncepcji obejmującej kierunki rozwoju Alej Trzech Wieszczów. W finale prac powstanie raport zawierający opis konkretnych działań, który zostanie zaprezentowany podczas Forum Mobilności, zaplanowanego w maju na Politechnice Krakowskiej.


Uczestnicy warsztatów w Zakrzowie zostaną podzieleni na zespoły tematyczne, które zajmą się następującymi zagadnieniami:


- zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym oraz ich konsekwencje dla Alej Trzech Wieszczów (w tym odniesienie się do miejskich dokumentów planistycznych i uwzględnienie ich wypracowanych wariantach);


- rozwój systemu transportu zbiorowego (w tym propozycje zmian w transporcie miejskim i aglomeracyjnym, analiza możliwości przebiegu linii tramwajowej w alejach oraz przebiegu metrobusu w powiązaniu z planowaną trasą linii metra oraz zewnętrznymi powiązaniami transportowymi);


- rozwój układu drogowego (kierunki rozwoju sieci drogowej Krakowa np. III obwodnica, obwodnica północna oraz weryfikacja ich powiązań z istniejącą siecią uliczną, analiza wpływu tych inwestycji drogowych na podział zadań przewozowych, kwestie parkingowe i opracowanie docelowego kształtu strefy płatnego parkowania);


- inżynieria ruchu (wypracowanie zmian w organizacji ruchu w obrębie Alej, ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności transportu zbiorowego na skrzyżowaniach oraz udoskonalanie systemu sterowania ruchem);


- analizy symulacyjne zmian w systemie transportowym Krakowa i aglomeracji (ocena efektywności funkcjonalnej wybranych inwestycji);


- zarządzanie mobilnością oraz ruch pieszy i rowerowy (opracowanie kierunków zmian zachowań komunikacyjnych mieszkańców, koncepcje akcji informacyjno-edukacyjnych, opracowanie zasad wspierania publicznych i prywatnych jednostek - szkół, zakładów pracy, centrów handlowych - w procesie zmiany zachowań komunikacyjnych).


Otwarcie warsztatów odbędzie się w czwartek 7 kwietnia o godz. 11.00 na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej (główny gmach PK, ul. Warszawska 24, s. 302). Po spotkaniu, które wprowadzi uczestników w główne idee i wyzwania, studenci i eksperci wyjadą do Zakrzowa, gdzie będą pracować do niedzieli 10 kwietnia. W ciągu następnych tygodni planowane jest przygotowanie raportu podsumowującego prace, który zostanie zaprezentowany publicznie w maju.

 
To już drugie warsztaty studenckie w ramach współpracy Politechniki Krakowskiej, ZIKiT i innych instytucji Krakowa i Małopolski. Celem współpracy jest analiza rozwiązań transportowych w mieście i poszukiwanie nowych sposobów radzenia sobie z problemami systemu komunikacyjnego Krakowa i regionu. Podczas pierwszych warsztatów w Zakrzowie studenci, eksperci PK oraz specjaliści jednostek miejskich i  instytucji państwowych przygotowali główne wytyczne do planu transportowego miasta na Światowe Dni Młodzieży.


Opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje Zakład Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej.