Rektor Politechniki Krakowskiej
Rektor Politechniki Krakowskiej

prof. dr hab. inż. Jan KAZIOR


Prorektor ds. nauki


Prorektor ds. nauki

prof. dr hab. inż. Tadeusz TATARA


                    Prorektor ds. studenckich


Prorektor ds. studenckich

dr hab. inż. Marek STANUSZEK


Prorektor ds. ogólnych


Prorektor ds. ogólnych

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej BIAŁKIEWICZ  Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą


Prorektor ds. kształcenia

dr hab. inż. Jerzy ZAJĄC, prof. PK