Politechnika Krakowska zaprasza studentów, doktorantów, wykładowców, pracowników i absolwentów do udziału w Dniu Wynalazków, który odbędzie się 22 kwietnia w Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, przy ul. Warszawskiej 24.

 


Podczas wydarzenia zatytułowanego „Małopolska europejskim regionem wynalazców i przedsiębiorców” zostaną zaprezentowane najciekawsze innowacyjne rozwiązania, które mogą mieć wpływ na rozwój krajowych i regionalnych obszarów inteligentnych specjalizacji.


Swój udział w Dniu Wynalazków zapowiedzieli przedstawiciele inwestorów, funduszy inwestycyjnych oraz przedsiębiorców, poszukujących partnerów do wdrażania innowacji w swojej działalności.


Obok konferencji naukowej, ważnym punktem Dnia Wynalazków będzie panel ekspercki, poświęcony warunkom, w jakich obecnie w Małopolsce działają wynalazcy i przedsiębiorcy. Zaproszeni eksperci, reprezentujący środowisko akademickie, samorządowe oraz biznesowe, zastanowią się, jakie kolejne kroki należałoby podjąć, aby zintensyfikować rozwój regionalnych obszarów inteligentnych specjalizacji.


Spotkanie zakończy się warsztatami CaseLab, na których przed zespołami interdyscyplinarnymi zostanie postawione zadanie wypracowania koncepcji przekształcenia wynalazków i innowacyjnych rozwiązań w produkty lub usługi rynkowe.


Organizatorzy Dnia Wynalazków: Politechnika Krakowska, INTECH PK, Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego oraz Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego.


Patronat honorowy objęli: minister nauki i szkolnictwa wyższego, minister rozwoju, marszałek województwa małopolskiego, Urząd Patentowy RP, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz rektor Politechniki Krakowskiej.

 

Patronat medialny: TVP 3 Kraków, „Dziennik Polski”, INN:Poland, „Nasza Politechnika”, Radio „Nowinki”.


Partnerzy: Centrum Transferu Technologii PK, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PK, Samorząd Studencki PK, Stowarzyszenie Wychowanków PK, Samorząd Doktorantów PK oraz Biuro Karier PK oraz podmioty działające na rzecz rozwoju innowacyjności w regionie oraz kraju: ALSITECH Sp. z o.o., Stowarzyszenie Top 500 Innovators, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, Fundacja Laboratorium Innowacyjności i Kreatywności, Innowacyjna Polska, South Poland CleantechCluster oraz fundusz inwestycyjny INNOventure.

 

Rejestracja uczestnictwa w Dniu Wynalazków: www.dzienwynalazkowintechpk.evenea.pl