Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Krakowskiej we współpracy z kanadyjskim Uniwersytetem w Calgary będą gospodarzami IX Międzynarodowej Konferencji z Numerycznej Wymiany Ciepła i Masy, w dniach 23-26 maja br. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele czołowych ośrodków naukowych na świecie związanych z komputerowym modelowaniem przepływu ciepła i masy. Swój udział zadeklarowało już kilkuset naukowców z całego świata.

 

 

 

Celem konferencji będzie prezentacja wyników symulacji i badań naukowych, wymiana myśli technicznej, budowa platformy współdziałania środowiska naukowego z przemysłem oraz z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

 

Tematyka spotkania obejmie takie zagadnienia jak: metody numeryczne rozwiązywania równań Naviera-Stokesa, metoda Lattice-Boltzmana, przepływy jedno- i wielofazowe, przepływy w ośrodkach porowatych, przepływy nanofluidów, sprzężone zagadnienia przepływu ciepła w ciałach stałych i cieczach, modelowanie procesów spalania.

 

Pierwsza międzynarodowa konferencja ICCHMT odbyła się w roku 1999 na Cyprze (Magusa). Kolejne edycje miały miejsce m.in. w Brazylii (Rio de Janeiro), Kanadzie (Banff, Canmore), Francji (Paryż), Chinach (Guangzhou) oraz w Turcji (Stambuł).


Po raz pierwszy w swojej historii będzie ona organizowana w Polsce. Na miejsce konferencji w roku 2016 jednogłośnie wybrano Kraków, a w roli gospodarza wystąpi prof. dr hab. inż. Jan Taler, dyrektor Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych na Wydziale Mechanicznym PK. Współorganizatorem jest prof. Abdulmajeed Mohamad z Uniwersytetu w Calgary. 


W ramach obrad konferencyjnych odbędzie się międzynarodowa sesja plenarna oraz sesje robocze, na których zostaną przedstawione najnowsze osiągnięcia z dziedziny komputerowego modelowania zjawisk przepływowo-cieplnych oraz wymiany masy.

 

Referaty w sesjach plenarnych wygłoszą światowej sławy specjaliści z zakresu wymiany ciepła i masy: prof. Ulrich Gross (Niemcy), prof. Wen-Quan Tao (Anglia), prof. Qinjun Kang (USA), prof. Ravipudi Venkata Rao (Indie), prof. Sang-Ho Suh (Korea Płd.), prof. Rachid Bennacer (Francja).


Najlepsze referaty zostaną opublikowane w prestiżowych czasopismach zagranicznych: Heat Transfer Engineering, Progress in Computational Fluid Dynamics oraz An International Journal.


Szczegóły konferencji: www.icchmt.conrego.pl