Politechnika Krakowska bierze udział w tegorocznej, drugiej edycji programu stypendialnego dla kobiet „Nowe technologie dla dziewczyn”.


W ramach programu rozdysponowanych zostanie dwadzieścia stypendiów na rok akademicki 2016/17. Do udziału w programie organizatorzy zapraszają maturzystki 2016 zainteresowane studiami technicznymi i studentki wybranych politechnik i kierunków, na Politechnice Krakowskiej są to: automatyka i robotyka, elektrotechnika, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria bezpieczeństwa, nanotechnologie i nanomateriały.


Stypendystki otrzymają pomoc w wysokości 12 tys. zł, znajdą się pod opieką mentora lub mentorki - doświadczonych pracowników firmy Intel, a niektóre z nich zostaną zaproszone do wzięcia udziału w programie stażowym w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, największym centrum R&D Intel w Europie.

 

 

 

 

 

 

 


Inicjatywa ma zainteresować dziewczyny nowymi technologiami i wykształceniem, które wiąże się z ich tworzeniem oraz pomóc utalentowanym studentkom w planowaniu i budowaniu kariery zawodowej w branży technologicznej.


Etapy (terminy) programu:    


I etap, zebranie informacji:
- od 17 marca do 30 czerwca - nadsyłanie formularzy aplikacyjnych
- do 14 sierpnia - dosyłanie wymaganych dokumentów - maturzystki
- do 12 września - dosłanie wymaganych dokumentów (zaświadczenie o podjęciu studiów magisterskich) - studentki ostatniego semestru studiów inżynierskich.

II etap: rozmowa kwalifikacyjna via Skype (12-16 września) oraz rozstrzygnięcie (do 30 września).

 

Zobacz:

Regulamin programu.
Lista uczelni i kierunków w programie.


Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie internetowej www.stypendiadladziewczyn.pl

 

Organizatorami programu są Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” oraz firma Intel.