Na Politechnice Krakowskiej powstał specjalistyczny, wielojęzyczny i interdyscyplinarny słownik konserwacji w wersji on-line, z ponad 10 tysiącami haseł.


Nad słownikiem pracowało kilkunastu naukowców pod kierunkiem doc. dr hab. Moniki Bogdanowskiej z Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury PK. Zespół pracował nad słownikiem trzy lata. Naukowcy już planują rozszerzyć słownik o kolejne terminy i funkcje. Projekt sfinansowało Narodowe Centrum Nauki.


W słowniku znalazły się terminy z zakresu ochrony dóbr kultury, technik malarstwa sztalugowego i ściennego oraz nauk powiązanych z konserwacją takich jak historia sztuki, chemia, fizyka, biologia i innych.


Hasła wymagające dodatkowego objaśnienia zostały opatrzone bezpośrednimi lub pośrednimi cytatami. W doborze treści twórcy kierowali się funkcjonalnością użytej terminologii. Kompletność definicji oraz opisów określonych procedur pozostaje kwestią otwartą. Dotyczy to przede wszystkim technik konserwatorskich, w przypadku których szybki rozwój technologiczny sprzyja przedawnianiu się popularnych wcześniej metod.


Słownik został opracowany w trzech podstawowych językach: polskim, angielskim i niemieckim (w każdym języku ponad 10 tysięcy haseł), a w językach włoskim i francuskim - 4 tysiące. Autorzy chcą przekształcić projekt w międzynarodowy i rozbudowywać przy udziale zagranicznych partnerów naukowych. Stworzone narzędzie i struktury bazy danych mogłoby być wykorzystane do budowy terminologicznych baz różnych dyscyplin naukowych.


Interdyscyplinarny Słownik Wielojęzyczny Konserwacji funkcjonuje pod adresem www.imd.pk.edu.pl