W czwartek, 28 kwietnia w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie odbyła się gala konkursu dla młodych projektantów „Oswajanie miasta. Na czym usiąść?”.

 

W konkursie wzięło udział 14 interdyscyplinarnych zespołów studentów Politechniki Krakowskiej i Akademii Sztuk Pięknych. Najpierw uczestniczyły one w warsztatach na PK i ASP, a następnie przygotowywały projekty konkursowe.

 

Przedmiotem warsztatów i konkursu było opracowanie projektu koncepcyjnego zestawu mebli miejskich (ławka „wypoczynkowa”, ławka „przystankowa”, kosz), które z powodzeniem będą mogły być stosowane w różnego typu przestrzeniach miejskich. Obiekty te wpłynąć mają na ożywienie przestrzeni, uczynienie jej bardziej przyjazną, komfortową, a jednocześnie identyfikowalną z Krakowem.

 

Prace konkursowe oceniało jury w składzie: dr inż. Katarzyna Łakomy (przewodnicząca, koordynator warsztatów i konkursu IAK WA PK), mgr inż. arch. kraj. Karolina Porada (IAK WA PK), dr Łukasz Sarnat (koordynator warsztatów i konkursu WAW ASP), dr hab. Marek Błażucki (WAW ASP), dr hab. Beata Gibała-Kapecka (dziekan WAW ASP), dr inż. arch. Katarzyna Hodor (prodziekan WA PK), kustosz Paweł Jagło (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa o. Dzieje Nowej Huty), mgr inż. Jarosław Tabor (Zarząd Zieleni Miejskiej), dr inż. arch. Rafał Zawisza (prodziekan WA PK).

 

Nagrodzeni:

 

I miejsce: Martyna Łukasiewicz (PK), Amanda Nowak (ASP)

 

II miejsce:
Ewelina Zielonka (ASP), Dominika Tompalska (PK)
ex aequo
Martyna Piątek (ASP), Kamila Glomb (PK), Maria Brzózka (PK)

 

Wyróżnienie: Agata Dłubak (PK), Alicja Karnas (PK), Katarzyna Kryk (ASP)
Wyróżnienie: Ewelina Lekka (ASP), Magdalena Jankowska (ASP).

 

„Zwycięska praca (na ilustracji obok - przyp. red) charakteryzuje się funkcjonalnością pojedynczych elementów jak i całego zestawu ponadto wyróżnia ją wysoka jakość estetyczna, oryginalność i trwałość przyjętych rozwiązań” - czytamy w uzasadnieniu jury.

 

Organizatorami konkursu byli: Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, Wydział Architektury Wnętrz ASP oraz Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

 

Patronat honorowy nad konkursem sprawowali rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak, dziekan Wydziału Architektury PK prof. Jacek Gyurkovich, dziekan Wydziału Architektury Wnętrz ASP prof. Beata Gibała-Kapecka, dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu WA PK dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz oraz Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu.