PROMOCJA DOKTORÓW I DOKTORÓW HABILITOWANYCH, 13 maja 2016 r.

 

 

 

 

 

 

DOKTORZY HABILITOWANI:

 

 

Wydział Architektury

 

1. Dr hab. inż. arch. Beata Majerska-Pałubicka     
Osiągnięcie naukowe: „Zintegrowane projektowanie architektoniczne w kontekście zrównoważonego rozwoju. Doskonalenie procesu”
2. Dr hab. inż. arch. Beata Makowska         
Osiągnięcie naukowe: „Kamienice krakowskie z przełomu XIX i XX w. i okresu międzywojennego położone na obszarze pomiędzy pierwszą i drugą obwodnicą. Charakterystyka form i ich ewolucja”
3. Dr hab. inż. arch. Małgorzata Solska         
Osiągnięcie naukowe: „Wartość przestrzeni kulturowych współczesnego miasta w europejskim obszarze poznawczym”
4. Dr hab. inż. arch. Jan Wrana            
Osiągnięcie naukowe: „Rola i znaczenie architektury a procesie scalania struktury przestrzennej miasta na przykładzie Lublina”

 

 

Wydział Inżynierii Lądowej

 

1. Dr hab. inż. Marek Słoński                
Osiągnięcie naukowe: „Bayesian machine learning in analysis of selected identification problems of mechanics of materials and structure”

 

 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 

1. Dr hab. inż. Renata Lubczak             
Osiągnięcie naukowe: „Otrzymywanie i zastosowanie pochodnych karbazolu i adeniny w syntezie oligomerów i polimerów o zwiększonej termoodporności”

 

 

 

DOKTORZY:

 


Wydział Architektury

 

1. Dr Agnieszka Partridge    
Promotor: prof. dr hab. Zdzisława Tołłoczko
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Europejska ceramika artystyczna w budownictwie z lat 1840-1939 i jej przykłady w obiektach architektury Krakowa. Problemy ochrony”
2. Dr inż. arch. Rafał Rafacz        
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Przemiany formy architektury pensjonatowej w Zakopanem po 1989 r. na tle rozwoju historycznego”
3. Dr inż. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk  
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska /dr inż. arch. Katarzyna Hodor
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Rola zieleni w procesach rewitalizacji miast (w kontekście zrównoważonego rozwoju)”
4. Dr inż. arch. Anna Ziobro
Promotor: Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Modelowe interpretacje przestrzennej struktury metropolitalnej w planach rozwoju Krakowa i jego regionu. Okres 1960-2010”

 

 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

 

1. Dr Alejandro Fernandez Gomez     
Promotor: dr hab. inż. Konrad Weinreb, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Simulink  models on faulty induction machines for drives applications / Modele uszkodzonych maszyn indukcyjnych dla analizy napędów w programie Simulink”

 

 

Wydział Inżynierii Lądowej

 

1. Dr inż. Rafał Kucharski            
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Rerouting Phenomena Modelling of Unexpected Events in Dynamic Traffic Assignment (Modelowanie zjawisk zmiany trasy przejazdu w sytuacjach nietypowych)”
2. Dr inż. Katarzyna Nosal
Promotor: dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ wybranych instrumentów zarządzania mobilnością na podział zadań przewozowych”

 

 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 

1. Dr inż. Gabriela Berkowicz    
Promotor: dr hab. inż. Witold Żukowski, prof. PK / dr hab. inż. Jerzy Baron
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Synteza 2,6-dimetylofenolu we fluidalnym złożu katalizatora żelazowo-chromowego”
2. Dr inż. Sylwia Dworakowska     
Promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Synteza materiałów poliuretanowych z udziałem surowców odnawialnych pochodzenia roślinnego”
3. Dr inż. Dawid Piotr Jankowski        
Promotor: dr hab. inż. Witold Żukowski, prof. PK / dr hab. inż. Jerzy Baron
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Spalanie złożonych materiałów polimerowych w reaktorze ze stacjonarnym złożem fluidalnym”
4. Dr inż. Tomasz Majka      
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski / dr inż. Agnieszka Leszczyńska
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania nad wytwarzaniem nanokompozytów poliamid 6 / montmorylonit o polepszonych właściwościach użytkowych”
5. Dr inż. Maria Mikulska
Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Barański / dr hab. inż. Radomir Jasiński
Tytuły rozprawy doktorskiej: „Teoretyczne i eksperymentalne studia reakcji (2+3) cykloaddycji 1-podstawionych nitroetenów z (Z)-C, N-diarylonitronami oraz termoliza uzyskanych adduktów ”
6. Dr inż. Sebastian Paweł Pater  
Promotor: dr hab. inż. Włodzimierz J. Ciesielczyk, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Chłodzenie pasywne z wykorzystaniem instalacji hybrydowej z odnawialnymi źródłami energii”
7. Dr inż. Piotr Rojek  
Promotor: dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Elastyczne materiały poliuretanowe z udziałem polioli z oleju rzepakowego”
8. Dr inż. Teodora Sikora
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Wieczorek-Ciurowa
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Mechanochemiczne wytwarzanie proszków ceramicznych i ceramiczno-metalicznych dla wybranych kompozytowych materiałów inżynierskich”

 

 

Wydział Mechaniczny

 

1. Dr inż. Robert Kowalczyk        
Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Zębala / dr inż. Andrzej Matras
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Optymalizacja parametrów toczenia węglików spiekanych narzędziami z ostrzami diamentowymi”
2. Dr inż. Filip Lisowski
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Ryś
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza obciążeń oraz optymalizacja konstrukcji wybranych śrubowych przekładni planetarnych”
3. Dr inż. Michał Łach
Promotor: dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ cząstek tufu na właściwości spiekanego kompozytu o osnowie miedzi na elektrody do zgrzewania oporowego”
4. Dr inż. Mariusz Mucha        
Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Gawlik / dr inż. Łukasz Ślusarczyk
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Optymalizacja wydajności obróbki elementów o zarysie krzywoliniowym ze stopu tytanu”

 

 

Na zdjęciu, uczestnicy promocji doktorów i doktorów habilitowanych, 13 maja  2016 r. / fot. Jan Zych. Więcej zdjęć w fotogalerii serwisu: Promocje doktorskie.