Jaki Rynek w Nowym Wiśniczu? - konkurs rozstrzygnięty


 

Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego Rynku w Nowym Wiśniczu. Zwycięski projekt przygotował zespół studentów architektury krajobrazu Politechniki Krakowskiej: Anna Bułat, Dominika Chodor, Arleta Łysek i Magdalena Filipowicz. Uroczysta gala wręczenia nagród i otwarcie pokonkursowej wystawy odbędzie się 8 czerwca w salach Zamku w Nowym Wiśniczu.

 

Konkurs zorganizował Urząd Gminy w Nowym Wiśniczu, Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej oraz Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu. Był skierowany do studentów specjalności projektowych. Uczestnicy mieli stworzyć koncepcję zagospodarowania przestrzennego Rynku w Nowym Wiśniczu o powierzchni ok. 1,4 ha. Koncepcja miała uwzględnić istniejącą zieleń oraz ukształtowanie terenu, a ponadto być zgodna z wytycznymi konserwatorskimi.  


W projekcie należało umieścić dodatkowe elementy: parking (2-3 miejsca dla autobusów), obsługa stanowisk targowych i funkcji handlowych Rynku, stragany do sezonowego handlu warzywami i owocami (3 stanowiska), stanowiska tymczasowe używane w dniach targowych, a także ławki i tymczasową scenę polową oraz teren pod fontannę.


Na konkurs napłynęło 13 prac. Jury pod przewodnictwem prof. Marka Kowickiego z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej za najlepszą uznało koncepcję zespołu młodych architektów krajobrazu z Politechniki Krakowskiej: Anny Bułat, Dominiki Chodor, Arlety Łysek i Magdaleny Filipowicz. - Pracę nagrodzono za nawiązanie do tradycji przy jednoczesnej elastyczności funkcjonalno-technicznej układu - informuje sekretarz jury dr inż. arch. Katarzyna Łakomy z WA PK.


Drugą nagrodę przyznano zespołowi studentów architektury Politechniki Krakowskiej w składzie: Konrad Brzykcy, Filip Bułaś, Dawid Bułaś. Jury doceniło lapidarność koncepcji i czystość kompozycji.


Trzy równorzędne wyróżnienia otrzymali: Nadia El Bably z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Katarzyna Koryga z Wydziału Architektury PK oraz zespół studentów Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (Marcelina Pasek, Ewelina Pietrzykowska, Dorota Piskorz). Zdobywcy nagród głównych otrzymali nagrody finansowe, wyróżnieni - nagrody rzeczowe.


Gala wręczenia nagród oraz otwarcie pokonkursowej wystawy prac odbędą 8 czerwca br. na Zamku w Nowym Wiśniczu. Ekspozycja będzie prezentowana do 7 lipca 2016 r. Po wystawie pokonkursowej zostanie ogłoszona także Nagroda Publiczności, przyznana przez osoby odwiedzające wystawę.


Patronat nad konkursem sprawowali burmistrz Nowego Wiśnicza Małgorzata Więckowska, rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak, dziekan Wydziału Architektury prof. Jacek Gyurkovich, dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu WA PK dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz oraz prezes Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak.


Więcej informacji o konkursie na stronie: www.architektura-krajobrazu.pk.edu.pl

 

 

Na ilustracjach, nagrodzone projekty: 1, 2) I miejsce, 3 i 4) II miejsce.