Podyplomowe studia planowania przestrzennego

CEL STUDIÓW

Celem Podyplomowych Studiów Planowania Przestrzennego jest przygotowanie specjalistycznej kadry o szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej. Zachodzące obecnie dynamiczne przeobrażenia w zakresie przebudowy miast wymagają specjalistycznej wiedzy zarówno z zakresu planowania przestrzennego jak i gospodarki przestrzennej oraz zarządzania przestrzenią. Studia pozwolą na zapoznanie słuchaczy z najnowszymi badaniami i sposobami działań w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej.

Program studiów spełnia warunek 90 godzin z zakresu planowania przestrzennego i urbanistyki, niezbędny do ubiegania się (wraz z odbytą praktyką projektową) o wstąpienie do Izby Urbanistów. Zajęcia obejmują wykłady, ćwiczenia i seminaria, zakończone egzaminem teoretycznym i pracą dyplomową. Studentami studiów mogą być absolwenci uczelni technicznych i uniwersyteckich, którzy uczestniczą w procesach kształtowania przestrzeni miast i regionów. Osoby, które ukończyły np. wydziały architektury, budownictwa lądowego, inżynierii środowiska, budownictwa wodnego, inżynierii sanitarnej, inżynierii drogowej, ekonomii, geografii, socjologii, ochrony środowiska, zarządzania itp., pracujące lub zajmujące się problemami planowania przestrzennego lub gospodarki przestrzennej mogą być uczestnikami studiów.

KIEROWNIK PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO:

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska

KOORDYNATOR PSPP:

dr inż. arch. Jakub Błachut

LOKALIZACJA STUDIÓW:

Instytut Projektowania Miast i Regionów – Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

2 semestry, 150 godzin. Zajęcia odbywają się w piątki po południu i w soboty.

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ: październik 2017

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ: kwiecień 2018

LIMIT MIEJSC: min. 15 słuchaczy

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 6.10.2017 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • ukończenie studiów w szkole wyższej,
  • wniesienie opłaty do dnia 6.10.2016.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Dokumenty można składać osobiście w siedzibie PSPP, pocztą lub na adres e-mail.

KOSZT UCZESTNICTWA: 3350 zł - płatne w całości lub w dwóch ratach.

KONTAKT: Kierownik Studiów, Instytut Projektowania Miast i Regionów, A-5 (p. 105), tel. 12 628 20 50, tel. kom. 503 129 115 w godz. 10.00-14.00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

ZAKRES MERYTORYCZNY PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Podstawowe problemy urbanistyki i planowania przestrzennego.

2. Rewitalizacja miast.

3. Problemy przebudowy ośrodków osadniczych różnej wielkości:

  • problemy przebudowy i rozwoju obszarów metropolitalnych,
  • współczesne problemy miast,
  • współczesne problemy kształtowania obszarów wiejskich.

4. Wybrane zagadnienia planowania regionalnego.

5. Systemy planowania przestrzennego w wybranych krajach Unii Europejskiej.

6. Przyrodnicze uwarunkowania planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej.

7. Podstawy kulturowe planowania przestrzennego.

8. Zagadnienia prawne.

9. Problemy społeczne w obszarach zurbanizowanych i podlegających urbanizacji.

10. Problemy gospodarki wodnej.

11. Infrastruktura techniczna w planowaniu przestrzennym.

12. Zasady planowania w obszarach podlegającej ochronie.

13. Ekologia i ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym.

14. Systemy informacji terenowej i monitoringu dla potrzeb urbanistyki, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej.

15. Planowanie przestrzenne a zarządzanie rozwojem miast.

16. Podstawy gospodarki nieruchomościami w mieście.

17. Architektura krajobrazu.

18. Praca dyplomowa.

Wyjazdy studialne/ćwiczenia terenowe.